Особливості оцінювання результатів навчання учнів та учениць з курсу “Я досліджую світ”

Відповідно до Методичних рекомендацій, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 16.09.2020 № 1146, для учнів третіх класів застосовується підсумкове оцінювання — тематичне, семестрове та річне. Під час проведення підсумкового оцінювання визначається рівень сформованості кожного загального навчального результату, визначеного Державним стандартом початкової освіти.

Тематичне оцінювання результатів навчання з курсу “Я досліджую світ” здійснюють за результатами виконання комплексних діагностичних робіт, які проводять наприкінці вивчення кожної теми. Діагностичні роботи для учнів, які навчаються за підручником авторів О. Волощенко, О. Козак, Г. Остапенко, подані в авторському “Зошиті для діагностичних робіт” (Видавництво “Світич”, 2020). Кожна тематична діагностична робота розроблена у вигляді кейсу (ситуації), до якої пропонуються завдання, пов’язані з навчальними результатами з усіх освітніх галузей, що охоплює інтегрований курс.

Результати проведення діагностичних робіт фіксуються на бланках оцінювання, де зазначають рівень сформованості обов’язкових результатів навчання та відповідних умінь. Індикаторами оцінювання є конкретні результати навчання учня/учениці, визначені навчальною програмою. Наприкінці року вчитель фіксує цю розгорнуту інформацію (рівень досягнень за кожним індикатором) у свідоцтві досягнень.

Підсумкове тематичне оцінювання у третіх класах здійснюється за рівневою шкалою, а його результати позначаються словами або відповідними літерами: “П” (початковий), “С” (середній), “Д” (достатній), “В” (високий).

Бланки оцінювання діагностичних робіт зберігаються в учнівському портфоліо та враховуються під час семестрового та річного оцінювання.

pdfПриклад бланку оцінювання

Замовляйте бланки оцінювання: