ТЕМА 1. Подорожуємо і відкриваємо світ

ТИЖДЕНЬ 2. ПРИГОДА 2. Хто з’їдає зелених корів?

УРОК 12. Не всі гриби можна збирати.
Які загрози чатують на нас у довкіллі та як їх уникнути?

Мета

 • розширити і систематизувати знання дітей про їстівні та отруйні гриби;
 • навчити надавати першу допомогу в разі отруєння грибами;
 • активізувати пізнавальну діяльність дітей;
 • збагачувати активний словник відповідно до тематики тижня;
 • розвивати самостійне мислення, уміння досліджувати, уяву, доказове та зв’язне мовлення, пам’ять, увагу, дрібну моторику, критичне мислення, навички вільного спілкування, естетичний смак;
 • виховувати дбайливе ставлення до свого здоров’я.

Очікувані результати навчання

 • дитина звертається та вітається, дотримуючись норм мовленнєвого етикету, використовує ввічливі слова;
 • об’єднується з іншими дітьми у групу, в пари для спільної діяльності;
 • висловлює та аргументує власну думку, поважаючи позицію інших і дослухаючись до спільних рішень;
 • підтримує діалоги з тем, пов’язаних із важливими життєвими ситуаціями;
 • зіставляє почуте з власним досвідом, висуває власні гіпотези;
 • ставить запитання дорослим і одноліткам щодо інформації, яка викликає сумнів або є незрозумілою;
 • наводить аргументи на захист власної думки та ілюструє її прикладами;
 • робить висновки зі спостережень і досліджень разом з учителем або самостійно;
 • систематизує та узагальнює інформацію;
 • знає отруйні гриби рідного краю;
 • знає правила надання першої допомоги в разі отруєння.

Обладнання

 • підручник О. Волощенко, О. Козак, Г. Остапенко “Я досліджую світ” 4 клас (частина 1);
 • робочий зошит № 1 “Я досліджую світ”;
 • звичайний зошит;

ХІД УРОКУ

1. Емоційне налаштування

1

Вправа “Самоналаштування”.

Покладіть руки на парту, заплющте очі та промовляйте:

Я зможу сьогодні добре працювати на уроці.
Я особистість творча.
Я бажаю всім однокласникам та однокласницям успіхів на сьогоднішньому уроці.

2

Вправа “Незвичайні окуляри”

Сьогодні ми маємо бути дуже уважними та спостережливими, щоб нічого важливого не пропустити. Є у мене незвичайні окуляри (педагог вдає, що надягає окуляри). Щойно їх надіваєш, одразу бачиш гарні риси всіх, хто поруч.

Ці незвичайні окуляри дають мені можливість побачити, що Микита сьогодні дуже старанний. Цікаво, а що побачите ви завдяки цим окулярам? Педагог передає уявні окуляри комусь із дітей. Діти по черзі висловлюються, передаючи окуляри одне одному.

2. Вправа “Очікування”

 

Чого ви чекаєте від уроку? Чого сподіваєтеся навчитися на цьому уроці?

(Написати на дошці «Я чекаю від цього уроку…»)

Діти продовжують речення.

Орієнтовні відповіді дітей — нової інформації; чогось цікавого; чогось нового; спільної роботи.

Сьогодні ми будемо спільно працювати, аналізувати здобуту інформацію, орієнтуватися, розпізнавати та робити висновки.

3. Онлайн-вправа “Отруйні рослини”

 

Пригадайте тему минулого уроку. Упізнайте отруйні рослини та поєднайте пари: світлина та назва рослини.

ВИКОНАТИ ОНЛАЙН-ЗАВДАННЯ

4. Вправа “Розшифруй”

 

Дізнаймося, про що буде наш сьогоднішній урок. Розшифруйте слово (див. роздруківку “Розшифруй”).

Яке слово утворилося?

ЗАВАНТАЖИТИ РОЗДРУКІВКУ
 • Як це слово може бути пов’язане з темою нашого уроку?
 • У довкіллі можна натрапити не тільки на отруйні рослини, а й на отруйні гриби. Ваше завдання — навчитися відрізняти їстівні гриби від отруйних і знати, яку першу допомогу надавати в разі отруєння грибами.

5. Вправа “Пригадай”

 • До якої природи належать гриби: до живої чи неживої? Доведіть свою думку.
 • Яку будову мають гриби?

Перевірте себе

 • Як називається та частина гриба, що в ґрунті?
 • Як називається частина гриба, що розташована на поверхні ґрунту?

Перевірте себе

6. Вправа “Допиши”

 

Дізнайтеся, які гриби були в кошику дідуся. Допишіть їхні назви. Поставте наголос у кожному слові (див. роздруківку “Допиши”).

ЗАВАНТАЖИТИ РОЗДРУКІВКУ

Перевірте себе

 • Зафарбуйте трискладові слова.

7. Вправа “Опиши”

 

Зафарбуйте слова, якими можна описати гриби (див. роздруківку “Опиши”).

ЗАВАНТАЖИТИ РОЗДРУКІВКУ

8. Фізкультхвилинка “По гриби”

9. Вправа “Визнач відповідність”

 

Назар розповів, що отруйними бувають не тільки рослини, а й гриби. Прочитайте назви грибів і наклейте відповідні наліпки. Підкресліть назви їстівних грибів зеленим кольором, а отруйних — червоним (зош., с. 9, завд. 3).

Інформація для вчителя

Білі гриби, або боровики називають іще правдивцями, щираками, дубрівцями, біляками.

Яскраве забарвлення допомагає легко впізнати лисички. Ці гриби мешкають великими родинами у вологому ґрунті хвойних лісів.

Здалеку можна побачити червоний капелюх мухомора. З його назви відразу стає зрозуміло, на що здатен цей красень — він морить мух. Настій мухомора здавна використовували для відлякування комах. Цей гриб отруйний і для людей.

Назва опеньків підказує, де варто шукати ці гриби. Вони часто оселяються групками на пеньках або повалених деревах.

А ось ці грибочки мають оманливу назву — сироїжки. Насправді їсти їх сирими не можна. Але можна швидко приготувати, на відміну від інших грибів. У сироїжок бувають капелюшки різних кольорів — зеленкуваті, рожеві, руді, жовтенькі, червоні.

(З журналу «Джміль»)

10. Вправа “Правильна послідовність”

 • Чи знаєте ви найважливіше правило грибника? Розташуйте слова у правильній послідовності, пронумерувавши їх (зош., с. 9, завд. 4).
 • Поясніть, чому це правило таке важливе.
 • Багато їстівних та отруйних грибів дуже схожі між собою. Збираючи гриби, треба бути дуже уважними, щоб їх не переплутати.

11. Перегляд відео “Отруйні гриби”

ПЕРЕГЛЯНУТИ ВІДЕО
 • Про які отруйні гриби ви дізналися?
 • Що нового ви дізналися про них?
 • За якими ознаками можна відрізнити отруйні гриби від їстівних?
 • Яку першу допомогу потрібно надати в разі отруєння грибами?

12. Вправа “Кошик грибника”

 

Заповніть кошик порадами, як і які гриби можна збирати (див. роздруківку “Кошик грибника”)

ЗАВАНТАЖИТИ РОЗДРУКІВКУ

Методичні поради

Об’єднайте дітей у групи. Попросіть кожну групу скласти й записати на кошику або навколо нього поради щодо збору грибів. Зверніть увагу, що кожна група має уважно слухати ту групу, яка презентує свої поради, і ставити свої запитання.

13. Тестові завдання

 

Прочитайте запитання і позначте правильні відповіді (див. роздруківку “Тестові завдання”).

ЗАВАНТАЖИТИ РОЗДРУКІВКУ ВИКОНАТИ ОНЛАЙН-ЗАВДАННЯ

Перевірте себе

14. Рефлексія

 • З яким настроєм ви закінчуєте урок? Покажіть свій настрій за допомогою пантоміми.
 • Чи справдилися ваші очікування від уроку?
 • Продовжте речення (див. роздруківку “Саморефлексія”).
ЗАВАНТАЖИТИ РОЗДРУКІВКУ


У конспекті уроку використано матеріали Тетяни Гуркіної