ТЕМА 1. Подорожуємо і відкриваємо світ

ТИЖДЕНЬ 1. ПРИГОДА 1. У кабінеті вченого

УРОК 3. Пригода перша “У кабінеті вченого”.
Чи можуть винаходи бути небезпечними?

Мета

 • підвищити інтерес до читання книжок;
 • активізувати пізнавальну діяльність дітей;
 • збагачувати активний словник відповідно до тематики тижня;
 • розвивати самостійне мислення, уміння досліджувати, уяву, доказове та зв’язне мовлення, пам’ять, увагу, дрібну моторику, критичне мислення, навички вільного спілкування;
 • виховувати пізнавальний інтерес, естетичний смак.

Очікувані результати навчання

 • дитина вітається та звертається до інших, дотримуючись норм мовленнєвого етикету, використовує ввічливі слова;
 • об’єднується з іншими дітьми у групи, пари для спільної діяльності;
 • висловлює та аргументує власну думку, поважаючи позицію інших і дослухаючись до спільних рішень;
 • підтримує діалоги з тем, пов’язаних із важливими життєвими ситуаціями;
 • зіставляє почуте з власним досвідом, висуває власні гіпотези;
 • ставить запитання дорослим і одноліткам щодо інформації, яка викликає сумнів або є незрозумілою;
 • наводить аргументи на захист власної думки та ілюструє її прикладами;
 • робить висновки зі спостережень і досліджень разом з учителем або самостійно;
 • систематизує та узагальнює інформацію.

Обладнання

 • підручник О. Волощенко, О. Козак, Г. Остапенко “Я досліджую світ” 4 клас (частина 1);
 • робочий зошит № 1 “Я досліджую світ”;
 • звичайний зошит;

Методичні поради

У конспекті не вказані обов’язкові та необов’язкові завдання для учнів. Учитель на свій розсуд і залежно від рівня класу може обрати ті завдання і вправи, які будуть цікавими та корисними для учнів.

ХІД УРОКУ

1. Емоційне налаштування

 

Створімо собі гарний настрій! Знайдіть очима сусіда / сусідку й усміхніться так, щоб стало приємно і йому / їй, і вам.

2. Вправа “Башточка побажань”

 

Кожна дитина висловлює своє побажання і вибирає цеглинку відповідного своєму настрою кольору. Із цих цеглинок діти викладають башточку.

 • Як ви гадаєте, які кольори веселі, а які — сумні?
 • Цеглинок якого кольору в нашій башточці найбільше? Як ви гадаєте, чому?
 • Яку пораду можете дати тим дітям, чий настрій сьогодні не дуже радісний / веселий?
 • Чи можете ви швидко поліпшити їм настрій? Як саме?

3. Вправа “Розгадай ребус”

 

Розгадайте ребуси. Запишіть відгадки (зош., с. 3, завд. 1).

Перевірте себе

 • Поміркуйте, як пов’язані між собою слова-відгадки. Складіть і запишіть з ними одне речення.

4. Робота з картиною

 

Роздивіться уважно картину в підручнику. Чи пов’язані відгадки ребусів із подіями на ній? Як саме? (підр., с. 4-5).

ЗАВАНТАЖИТИ ПРЕЗЕНТАЦІЮ
 • Хто із зображених персонажів щось досліджує чи відкриває для себе? Обґрунтуйте свою думку.
 • Назвіть зображені на малюнку громадські місця, у яких ви можете дізнатися щось нове. Що саме?

5. Повідомлення теми місяця

 

Пригадайте, що ми робили на уроках “Я досліджую світ” торік. (Подорожували Україною.)

 • Що цікавого ви дізналися про Україну під час цієї подорожі?
 • Чи хотілося б вам знову вирушити в мандри? Чому? Куди?
 • Ми з вами продовжимо подорожувати. А під час нашої подорожі ми виконуватимемо різноманітні дослідження й робитимемо відкриття, тому що тема нашого місяця має назву “Подорожуємо і відкриваємо світ”.

Вивчаючи цю тему, ви:

 • прочитаєте уривки із захопливої книжки Яна Ларрі “Незвичайні пригоди Карика та Валі”;
 • відкриєте для себе чимало цікавого про світ комах;
 • довідаєтеся, що робити в небезпечних ситуаціях;
 • дізнаєтеся, які відкриття змінили світ;
 • пересвідчитеся, що гриби ростуть не тільки в лісі, та дізнаєтеся, як вберегти продукти від цвілі;
 • навчитеся виготовляти поробки із жолудів та бісеру.

 • Пригадайте, з ким ми подорожували Україною.
 • Чи хочеться вам дізнатися, з ким ми будемо подорожувати тепер?

6. Знайомство з автором і книжкою

 

Сьогодні ми розпочинаємо читати уривки з науково-фантастичної повісті “Незвичайні пригоди Карика і Валі”, яку написав Ян Леопольдович Ларрі — письменник-фантаст і науковець. Народився він у Латвії, здобув освіту біолога та фах журналіста. Що ж таке “фантастична повість”? Чи казка це?

Інформація для вчителя

Повість — літературний твір більшого за оповідання обсягу; у ньому більше другорядних персонажів, подій, фактів. Твір Яна Ларрі — не просто повість, а фантастична повість. Що це означає?

Фантастика — жанр літератури. У фантастичних творах описуються нереальні явища та події, тобто ті, що в дійсності не існують.

Наукова фантастика — це наукове припущення, доповнене фантазією автора. Ці фантазії можуть розвиватися на основі не лише технологічних реалій, а й історичних, культурних, просторово-часових тощо.

Повість Яна Ларрі “Незвичайні пригоди Карика і Валі” видавали у багатьох країнах світу різними мовами. Розгляньте обкладинки різних видань (див. роздруківку “Обкладинки книжки Яна Ларрі «Незвичайні пригоди Карика і Валі»”) і спробуйте здогадатися, про що ця повість.

Що в ній реальне, а що — вигадане?

ЗАВАНТАЖИТИ РОЗДРУКІВКУ

7. Вправа “Продовжи речення”

 

Протягом місяця на уроках курсу “Я досліджую світ” ми читатимемо уривки із захопливої науково-фантастичної повісті “Незвичайні пригоди Карика і Валі”. Подумайте, що це означає, і продовжте речення.

 • Оскільки цей твір — повість, то…
 • Позаяк ця повість науково-фантастична, то…

8. Фізкультхвилинка “Гарний настрій”

9. Опрацювання уривка “У кабінеті вченого”

1

Кероване читання з передбаченням (підр., с. 6).

Методичні поради

Перед читанням, після ознайомлення з назвою твору та його автором, ставимо дітям запитання, що дають можливість зробити припущення, про що саме йтиметься у тексті. Учні можуть висловлюватися, працюючи в парах або групах, можуть обмірковувати індивідуально, під час відповіді можна використати “Мікрофон”.

Учитель ділить текст на частини. Після читання першої частини діти дають відповіді на запитання, а також висловлюють припущення щодо подій у наступній частині. Після читання другої частини передбачення аналізується, й діти знову прогнозують подальші події. Зупинки бажано робити на найцікавіших подіях, щоб створити ситуацію очікування, інтригу.

Учитель читає уривок до слів:

“Валя відсьорбнула…”

 • Назвіть героїв, з якими будемо подорожувати й робити відкриття.
 • Чи схожі вони на вас?
 • Куди вони потрапили?
 • Як ви гадаєте, що буде далі?

“… і раптом…”

 • Чи справдилися ваші передбачення?
 • Що буде далі?

“… і, затинаючись, сказав:…”

 • Чи справдилися ваші передбачення?
 • Як ви гадаєте, що сказав хлопчик?
 • Як події розвиватимуться далі?

Читання уривка до кінця.

 • Чи справдилися ваші передбачення?
 • Як ви думаєте, що буде з Кариком і Валею?
 • Про що зможуть дізнатися діти? Поясніть свої міркування.
 • Як ви гадаєте, що допомагатиме дітям робити відкриття?

2

Онлайн-вправа “Які слова пропущені?”

ВИКОНАТИ ОНЛАЙН-ЗАВДАННЯ

3

Вправа “Два запитання”

 • Сформулюйте й запишіть два запитання за змістом прочитаного тексту. Поставте їх своїм однокласникам та однокласницям і вислухайте їхні відповіді.
 • Як ви гадаєте, яка основна думка цього уривка?

4

Вправа “Відтвори”

Відтворіть діалог, який відбувся між персонажами твору, пронумерувавши репліки у відповідній послідовності (зош., с. 4, завд. 1).

10. Вправа “Поясни”

 

Чому діти зменшилися? Через які риси характеру вони вскочили в халепу? Запишіть відповіді у звичайному зошиті. Скористайтеся підказкою.

Доведіть свою думку словами з тексту.

 • Чи схвалюєте ви дії дітей? Чому?
 • Як ви діяли б на їхньому місці? Чому?

11. Вправа “Доведи”

 

Прочитайте пояснення слова ВИНАХІДНИК (підр., с. 7, завд. 1).

Словничок: Винахідник — це людина, яка створює щось нове, невідоме до цього.

Під час обговорення пригоди Тимофій заявив, що Іван Гермогенович — винахідник. Чи погоджуєтеся ви з хлопчиком? Свою думку доведіть цитатами з тексту.

Які риси притаманні дослідникам?

Які з них розвинені у вас? А які вам хотілося б розвинути? Чому?

12. Рефлексія

 • З яким настроєм ви закінчуєте урок?
 • Чи відчуваєте себе дослідниками?
 • Запишіть у зошит 5 слів, які стосуються теми сьогоднішнього уроку. Поясніть свій вибір.

13. Домашнє завдання

 

Пригадайте початок пригод Карика і Валі. Намалюйте послідовність подій в уривку “У кабінеті вченого” (див. роздруківку “Кадри твору”). Підпишіть кожен кадр словами з тексту.

ЗАВАНТАЖИТИ РОЗДРУКІВКУ

Методичні поради

Домашнє завдання є рекомендованим. Може бути не на кожному уроці. Пропонуємо час від часу давати дітям додому певну роботу, адже для них це можливість зробити щось самостійно, а потім здивувати всіх.У конспекті уроку використано матеріали Тетяни Гуркіної