ТЕМА 1. Подорожуємо і відкриваємо світ

ТИЖДЕНЬ 2. ПРИГОДА 2. Хто з’їдає зелених корів?

УРОК 8. Від давнини до сьогодення.
Готуємо проєкт

Мета

 • дізнатися, як змінювалися предмети, якими ми користуємося, від часів їх винайдення до сьогодення;
 • активізувати пізнавальну діяльність дітей;
 • збагачувати активний словник відповідно до тематики тижня;
 • розвивати самостійне мислення, уміння досліджувати, уяву, доказове та зв’язне мовлення, пам’ять, увагу, дрібну моторику, критичне мислення, навички вільного спілкування, естетичний смак;
 • виховувати бажання вивчати минуле, працьовитість і наполегливість.

Очікувані результати навчання

 • дитина звертається та вітається, дотримуючись норм мовленнєвого етикету, використовує ввічливі слова;
 • об’єднується з іншими дітьми у групу, в пари для спільної діяльності;
 • висловлює та аргументує власну думку, поважаючи позицію інших і дослухаючись до спільних рішень;
 • підтримує діалоги з тем, пов’язаних із важливими життєвими ситуаціями;
 • зіставляє почуте з власним досвідом, висуває власні гіпотези;
 • ставить запитання дорослим і одноліткам щодо інформації, яка викликає сумнів або є незрозумілою;
 • наводить аргументи на захист власної думки та ілюструє її прикладами;
 • робить висновки зі спостережень і досліджень разом з учителем або самостійно;
 • систематизує та узагальнює інформацію.

Обладнання

 • підручник О. Волощенко, О. Козак, Г. Остапенко “Я досліджую світ” 4 клас (частина 1);
 • робочий зошит № 1 “Я досліджую світ”;
 • звичайний зошит.

ХІД УРОКУ

1. Емоційне налаштування. Вітання

 

Привітаємось любенько, (кивком голови привітатися із сусідом / сусідкою)

Усміхнемося раденько, (усміхнутися сусіду / сусідці)

Сонячний заряд візьмемо, (підняти руки вгору, потягнутися до сонечка)

З ним в країну знань підемо! (тихенько покрокувати)

2. Вправа “Уявне малювання”

 

Уявіть себе художниками й художницями. Якими фарбами ви намалювали б свій сьогоднішній ранок?

Чому?

3. Вправа “Ранкові враження”

 

Розкажіть про свої ранкові враження, продовживши речення:

 • Сьогодні я помітив / помітила…
 • Вранці мене здивувало…
 • Дорогою до школи я звернув / звернула увагу на…
 • Сьогодні я почув / почула…
 • Мене розвеселило…
 • Мене засмутило…

4. Вправа “5 слів”

 

Пригадайте тему минулого уроку й запишіть у зошит 5 слів, які пов’язані з темою. Прокоментуйте свій вибір.

5. Вправа “Утвори послідовність”

 • Наклейте зображення об’єктів, які допомагають людині записувати інформацію, послідовно — від найдавнішого до найсучаснішого (зош., с. 6, завд. 3).
 • Поміркуйте та розкажіть, як змінили життя людей зображені об’єкти.
 • Які в цих об’єктів переваги й недоліки? Чому люди весь час удосконалюють ці об’єкти?

6. Вправа “Відгадай”

 

Послухайте і відгадайте загадки.

У носатого Івана

одежина дерев’яна.

Він у чистім полі ходить

і по ньому носом водить.

Нестрижений, нечесаний,

гострим ножем затесаний.


Запам’ятав науку —

збирать-ковтать пилюку.


Товстопуза біла пані

крутить одяг в барабані.

Перевірте себе


Вона грушоподібна і людям всім потрібна.


У нас на кухні — білий кіт.

Він прив’язаний за дріт.

День і нічку муркотить,

в животі мороз сидить.

Перевірте себе


Якщо душно буде влітку —

У кімнаті зробить вітер.

Перевірте себе


Дивна скринька на стіні

все розказує мені.


Наче джміль гуде невпинно,

голить татову щетину.

Перевірте себе

 • Як ви гадаєте, що об’єднує всі відгадки? (Це винаходи, якими люди користуються майже щодня)
 • Спробуйте передбачити, як ці об’єкти можуть стосуватися теми нашого уроку.

7. Фізкультхвилинка “Чудесами сповнений світ”

8. Повідомлення теми уроку і підготовка до розгортання проєкту

Методичні поради

Час уроку, який залишається, учитель / учителька використовує для детального пояснення дітям етапів проєкту “Від давнини до сьогодення”, робота над яким розпочинається на цьому уроці.

Мета проєкту: розвивати дослідницьку компетентність учнів та вчити реалізувати її через проєктну діяльність; вчити здобувати інформацію з різних ресурсів і джерел; розширити уявлення учнів про винахідницьку діяльність від найдавніших часів до сьогодення; розвивати допитливість, спонукати дітей до творчості; виховувати пізнавальний інтерес, прагнення до знань.

Термін реалізації: 2 тижні.

Ключові запитання:

 • Як змінювалися предмети, якими ми користуємося, від часів їх винайдення до сьогодення?
 • Як ці зміни вплинули на наше життя?
 • Чи могли б ми без них обійтися?

Очікувані результати: діти набудуть досвіду в дослідницько-пошуковій діяльності та практичних навичок пошуку інформації; розвиватимуть комунікативні навички та вміння працювати в групі; виготовлять лепбуки або презентації з інформацією про винаходи; організують виставку малюнків і фото з винаходами; розвиватимуть уміння оцінювати й публічно захищати результати своєї роботи.

Етапи навчального проєкту:

І етап — організація проєкту та визначення його теми й мети (підр., с. 12-13) — протягом першого уроку;

ІІ етап — планування проєктної діяльності:

1) визначення джерел інформації: енциклопедії, книжки, інтернет тощо;

2) формування груп для пошуку інформації. Учні класу об’єднуються у творчі групи (за інтересами, домашні групи тощо).

ІІІ етап — реалізація проєкту (протягом двох тижнів).

1. Складання з допомогою вчителя плану роботи над проєктом.

2. Розподіл обов’язків між членами груп.

3. Самостійна пошукова робота учнів. Допомога батьків, учителя, бібліотекаря.

Наприклад: перша група дізнається історію виникнення праски;

друга група досліджує історію виникнення літака;

третя група досліджує історію виникнення кулькової ручки;

четверта група дізнається історію виникнення годинника;

п’ята група досліджує історію виникнення холодильника.

Діти, поспілкувавшись у групі, можуть самостійно обрати об’єкт дослідження.

IV етап — захист проєкту (урок № 21).

9. Рефлексія

 • З яким настроєм ви закінчуєте урок?
 • Подумайте, якого винаходу, на вашу думку, людству не вистачає.
 • Мені хотілося б винайти…


У конспекті уроку використано матеріали Тетяни Гуркіної