ТЕМА 2. Машина часу

ТИЖДЕНЬ 3. ПРИГОДА 3. Реальний музей вигаданої людини

УРОК 16. Пригода третя “Реальний музей вигаданої людини”.
Що має вміти детектив?

Мета

 • розширити і збагатити знання дітей про види музеїв;
 • формувати уявлення по професію “детектив” і риси характеру, які такій людині потрібні;
 • активізувати пізнавальну діяльність дітей;
 • збагачувати активний словник відповідно до тематики тижня;
 • розвивати самостійне мислення, уміння досліджувати, уяву, доказове та зв’язне мовлення, пам’ять, увагу, дрібну моторику, критичне мислення, навички вільного спілкування, естетичний смак;
 • виховувати шанобливе ставлення до культурної спадщини інших народів.

Очікувані результати навчання

 • дитина вітається та звертається до інших, дотримуючись норм мовленнєвого етикету, використовує ввічливі слова;
 • робить висновки зі спостережень і досліджень разом з учителем або самостійно;
 • доброзичливо висловлює своє ставлення до думок інших (поділяє їх повністю чи частково або аргументовано відхиляє);
 • читає подумки та виразно вголос тексти різних видів;
 • знаходить у тексті відповіді на поставлені запитання;
 • висловлює свою думку, висуває власні гіпотези;
 • досліджує природний об’єкт / явище, описує перебіг дослідження;
 • узагальнює результати досліджень;
 • розрізняє у мовленні однозначні та багатозначні слова;
 • знає про існування музею Шерлока Голмса в Лондоні.

Обладнання

 • підручник О. Волощенко, О. Козак, Г. Остапенко “Я досліджую світ” 4 клас (частина 1);
 • робочий зошит № 1 “Я досліджую світ”;
 • звичайний зошит;

ХІД УРОКУ

1. Емоційне налаштування

 

Вправа “Ранкові враження”

 • Розкажіть про свої ранкові враження, продовживши речення:

Сьогодні я помітив / помітила…
Вранці мене здивувало…
Дорогою до школи я звернув / звернула увагу на…
Сьогодні я почув / почула…
Мене розвеселило…
Мене засмутило…

2. Вправа “Що спільного?”

 

Прочитайте слова і поміркуйте, з чим усі вони пов’язані.

ЕКСПОНАТ   ЕКСКУРСІЯ   ІСТОРІЯ   РОЗКОПКИ

 • Які слова ви можете додати?

3. Вправа “Пригадай”

 • Пригадайте, якими музеями ми віртуально подорожували.
 • Що ви запам’ятали про ці музеї?

4. Вправа “Поміркуй”

 • Під час вивчення теми, ми з вами дізналися, що у світі існують різноманітні музеї, експонатами яких можуть бути несподівані для нас речі й предмети.
 • Як ви гадаєте, чи може існувати музей вигаданої людини? Що це може бути за музей? Які там можуть бути експонати?

5. Вправа “Шість бананів”

 • Сьогодні ми продовжимо подорож машиною часу і побуваємо в цікавому музеї, експонати якого присвячені вигаданій людині. А що це за людина, спробуйте відгадати.
 • Викресліть словосполучення “шість бананів” і прочитайте, про кого будемо говорити (див. роздруківку “Шість бананів”).
ЗАВАНТАЖИТИ РОЗДРУКІВКУ

Перевірте себе

6. Що означає слово “детектив”?

 • Чи знаєте ви, хто такий Шерлок Голмс?
 • Що ви про нього знаєте / чули?
 • Поясніть значення слова “детектив”.
 • Як гадаєте, слово “детектив” — однозначне чи багатозначне?

Інформація для вчителя

Детектив (з англ. “агент розшуку”, з лат. — detectio «розкриття») — різновид літературних творів, у яких розкривається певна таємниця, пов’язана зі злочином.

Детектив — фахівець, який розслідує злочини, агент розшукової поліції, слідчий. Приватний детектив — особа, що займається приватним розслідуванням.

 • Складіть і запишіть два речення, у яких слово “детектив” матиме різні значення.
 • Чи бачили ви колись справжнього детектива?
 • Поміркуйте, чи завжди можна поліцейського назвати детективом. Чому?

Методичні поради

Об’єднайте дітей у групи, які спробують з’ясувати і пояснити значення слова “детектив”. Можливо, різні групи дадуть різні пояснення. Тоді легко буде з’ясувати, однозначне це слово, чи багатозначне. Якщо ж діти розповідатимуть тільки про одне значення слова, розкажіть їм про друге або роздрукуйте інформацію для кожної групи, попросіть прочитати її та навести власні приклади.

7. Фізкультхвилинка. “А ти готовий?”

8. Опрацювання уривка “Реальний музей вигаданої людини” за твором Р. Клочка

1

Самостійне читання уривка (підр., с. 56).

Прочитайте уважно текст і поясніть, що означають записи на картці (див. роздруківку “Загадкові записи”).

ЗАВАНТАЖИТИ РОЗДРУКІВКУ

2

Онлайн-вправа “Віднови речення”

Пригадайте прочитаний уривок і відновіть речення.

ВИКОНАТИ ОНЛАЙН-ЗАВДАННЯ

3

Вправа “Два запитання»”

Сформулюйте і запишіть два запитання за змістом прочитаного тексту. Поставте їх своїм однокласницям та однокласникам і вислухайте відповіді.

9. Перегляд відео “Музей Шерлока Голмса у Лондоні”

 

Пропоную вам здійснити віртуальну подорож до музею, про який ми щойно прочитали. Розгляньте уважно, які ж експонати є в цьому музеї.

 • Чи цікаво вам було мандрувати залами музею? Чому?
 • Про що можуть розповісти експонати музею?
 • Чи натякає щось на те, що Шерлока Голмса ніколи не існувало? Чи не здалося вам, що Шерлок Голмс все таки існував? Чому?
 • Які експонати вас зацікавили / здивували? Чим саме?
 • Чи захотілося вам побувати в такому музеї? Чому?

10. Вправа “Поясни”

 • Ким є Шерлок Голмс за фахом? (підр., с. 57, завд. 1) Як ви гадаєте, які риси характеру йому притаманні? Розкажіть. Скористайтеся підказкою (див. роздруківку “Який він — Шерлок Голмс?”).
ЗАВАНТАЖИТИ РОЗДРУКІВКУ
 • Які риси характеру допомагають йому вести розслідування, а які — заважають?

Методичні поради

Роздрукуйте для дітей підказки й попросіть їх обвести у хмаринки або зафарбувати різними кольорами слова, які вони оберуть для характеристики Шерлока Голмса. Зверніть увагу дітей, що їм потрібно буде пояснити свій вибір. За бажання можете доповнити підказку своїми словами або попросіть дітей це зробити.

11. Рефлексія

 • З яким настроєм ви закінчуєте урок?
 • До якого музею ми здійснили віртуальну подорож?
 • Про що розкажете своїм рідним?
 • Чим унікальний цей музей?

12. Домашнє завдання

 • Чи знаєте ви, що жанр дитячого детективу з’явився в літературі нещодавно? Лише близько ста років тому письменники збагнули, що не тільки дорослим цікаво читати про розслідування злочинів. І відтоді написали чимало захопливих творів, де детективами стають ваші однолітки або казкові істоти. Дізнайтеся, які дитячі письменники творили або творять у жанрі детективу. Запишіть їхні прізвища та назви творів.(зош., с. 26, завд. 2)
 • Дізнайтеся більше про ці твори. Чи захотілося вам прочитати один з них? Чому саме цей?

Методичні поради

Домашнє завдання є рекомендованим. Може бути не на кожному уроці. Пропонуємо час від часу давати дітям додому певну роботу, адже для них це можливість зробити щось самостійно, а потім здивувати всіх.У конспекті уроку використано матеріали Тетяни Гуркіної