Версія для друку

За Типовою освітньої програмою,
розробленою під керівництвом Шияна Р. Б.

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
з навчанням українською мовою

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

1

2

3

4

Разом

Українська мова

5

5

5

5

20

Іноземна мова

2

3

3

3

11

Математика

3

3

4

4

14

Я досліджую світ*

7

8

7

7

29

Інформатика

0

0

1

1

2

Мистецтво**

2

2

2

2

8

Фізична культура***

3

3

3

3

12

Усього

20 19+3

21+3

22+3

22+3

84+12

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

1

1

1

4

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

20

22

23

23

88

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

23

25

26

26

100

* Орієнтовний розподіл годин між освітніми галузями в рамках цього інтегрованого предмета: мовно-літературна – 2; математична – 1; природнича, технологічна, соціальна і здоров’язбережувальна, громадянська та історична – разом 4; інформатична – 1 (у 2 класі).

** Інтегрований предмет або окремі предмети «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво».

*** Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов'язково фінансуються.

Примітка. В оригіналі документа зроблено арифметичну помилку при підрахунку кількості годин на тиждень на навчальні предмети у 1 класі. Замість "20+3" має бути 19+3".