Навчальний посібник “Українська мова та читання” для 2 класу (авт. Г. Остапенко)

Схвалено для використання в освітньому процесі
(№ 2.0275-2023 у Каталозі надання грифів навчальній літературі та навчальним програмам)
Посібник став одним із переможців Конкурсного відбору підручників та посібників для 2-го класу

Українська мова та читання: навчальний посібник для 2 класу закладів загальної середньої освіти (у 6-ти частинах) / Г. С. Остапенко. — Київ : Світич, 2024.

ЗАМОВИТИ ПОСІБНИК

Навчальний посібник “Українська мова та читання” для 2 класу поєднує властивості традиційного підручника та робочого зошита. Він містить матеріали для досягнення учнем обов’язкових результатів навчання з мовно-літературної освітньої галузі, визначених Державним стандартом початкової освіти.

Навчальний посібник дає змогу проводити уроки для другокласників ефективно та водночас захопливо. Його матеріали допоможуть виховати в учнів стійкий інтерес до читання та розвинути вміння читати з розумінням. Завдяки цілісній системі роботи з навчання письма та мовлення, запровадженій у посібнику, діти з різними рівнями навчальних досягнень навчаться будувати висловлювання різних типів та формулювати свою думку. Посібник ознайомлює другокласників з мовними явищами та поняттями через дослідження та діалоги милих персонажів.

Посібник “Українська мова та читання” та підручники “Я досліджую світ” і “Мистецтво” для 2 класу утворюють цілісний комплект, об’єднаний спільними дидактичними підходами і цікавими, наближеними до життя дитини темами.

Додаткові посібники

Посібник-гра “Тренажер з правопису” (у 2-х частинах) — ефективний спосіб легко й невимушено сформувати в дитини стійкі навички правильного написання слів.

ТРЕНАЖЕР з ПРАВОПИСУ

Додаткові навчально-методичні матеріали

На сайті SvitDovkola.org у розділі “ДЛЯ УЧНЯ” — електронний інтерактивний додаток до посібника: усі необхідні відео до уроків.

Е-ДОДАТОК

У розділі “ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ” — додаткові навчально-методичні матеріали до кожного уроку: завдання, роздруківки, медіафайли тощо, а також орієнтовне календарно-тематичне планування.

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

В умовах онлайн-навчання вчителю стануть у пригоді інтерактивні презентації до уроків.

ПРИКЛАД ПРЕЗЕНТАЦІЇ №1 ДО ПОСІБНИКА ПРИКЛАД ПРЕЗЕНТАЦІЇ №2 ДО ПОСІБНИКА

Концепція навчального посібника

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПОСІБНИКА

Матеріал навчального посібника структуровано за календарним принципом і згруповано за місяцями. Тематика тижнів наскрізно інтегрована з курсами “Я досліджую світ” та “Мистецтво”.

Такий взаємозв’язок між трьома інтегрованими курсами нової української школи посилює загальний дидактичний вплив на учнів, сприяє їхній мотивації, поглиблює усвідомлення й засвоєння матеріалу.

Реалізація завдань змістових ліній програми

Наскрізна інтеграція дає можливість працювати над очікуваними результатами одразу кількох змістових ліній в одному завданні.

У посібнику для 2 класу діти знову зустрічають персонажів, вже знайомих їм із посібника для 1 класу. Вчителеві це дає змогу простежити обсяг роботи за кожною змістовою лінією та забезпечити ігровий підхід до навчання.

У посібнику зручна та зрозуміла для дітей і вчителів структура — 1 урок = 2 сторінки посібника. Кожний урок включає всі важливі етапи роботи — це дає змогу педагогу легко готуватися до уроків і проводити їх із дітьми з різними рівнями успішності.

Проаналізувати з учнями діагностувальні роботи дає змогу розміщений у посібнику унікальний алгоритм самоаналізу. Дитина може виконувати його самостійно під керівництвом учителя. Така робота надає вчителеві ефективний зворотний зв’язок для подальшої роботи з диференційованими завданнями.

Взаємодіємо усно

Парні та групові завдання в посібнику передбачають регулярну практику усного мовлення. Система завдань учить дітей ефективної комунікації не через штучне інсценування діалогів, а в процесі спілкування та обговорення цікавих для дітей тем.

Нам важливо зростити громадян, які вміють аргументувати власну думку, а до іншої ставитися з повагою. Тож персонаж Дружисловик допомагає дітям вчитися дотримуватись етики спілкування, зважаючи на емоційний стан співрозмовника. А персонаж Чистомовик дає поради щодо правильної вимови й наголошення слів, дбає про збагачення словника та уникнення суржика.

Читаємо

Посібник пропонує актуальні й доступні для дітей цього віку тексти різної тематики та жанрів: вірші, народні та авторські казки, пізнавальні статті, а також інфографіку та комікси.

Тексти посібника цікаві й змістовні, невеликі за обсягом. Обсяг текстів поступово збільшується в кожній наступній частині посібника, що відповідає принципу поступового ускладнення навчального матеріалу. Якщо повний текст великого обсягу, авторка подає його початок або фрагмент, що сприятиме формуванню читацької самостійності дітей.

У текстів посібника патріотичний та сучасний зміст. Ми не уникаємо складних тем, але подаємо їх так, щоб підтримати, а не травмувати дитину.

Персонаж Читася зустрічає дітей щоуроку, усі мовні дослідження та письмові вправи органічно пов’язані з текстом, який читають учні.

Різноманітні завдання до текстів сприяють поповненню активного словника дітей, розвитку навички читання з розумінням, апелюють до особистого досвіду дитини та її емоцій, ознайомлюють із культурою, історією та звичаями українського народу.

Взаємодіємо письмово

Для навчання письма в посібнику пропонуються завдання різних рівнів складності, оскільки диференційований підхід особливо важливий зараз, коли частина дітей має навчальні втрати.

Персонаж Пишеня підготував чимало завдань, щоб другокласники вчилися писати без помилок та грамотно висловлювати свою думку.

Вправи на списування зі зразка допомагають дітям пригадати каліграфічне написання літер та з’єднань. Завдання, у яких потрібно доповнити речення, забезпечують ситуацію успіху, а поетапна система роботи з написання власних висловлювань дає змогу досягнути очікуваного результату всім учням, незалежно від рівня навчальних досягнень.

У посібнику подана система вправ, які допомагають навчити дітей зв’язного писемного мовлення. Вона передбачає читання та аналіз прикладів дитячих робіт. Серед них як доладні тексти, так і з помилками, які потрібно помітити та покритикувати й виправити. Для того, щоб створення власних текстів було для другокласників доступним та бажаним завданням, авторка посібника застосовує багатий арсенал прийомів: малюнки, схеми, алгоритми, ключові фрази, слова-підказки, навідні питання, план.

Рубрика “Моя книжка” реалізує діяльнісний підхід у навчанні письма — робота над книжкою протягом року є довготривалим, але захопливим видом проєктної діяльністі, яка передбачає не лише створення, а й презентацію продукту, цікавого певній аудиторії.

Завдяки цьому діти заохочені писати каліграфічно й без помилок, адже їхні книжки читатимуть однокласники та рідні.

Досліджуємо медіа

Для критичного освоєння комунікативного медіасередовища учням пропонуються завдання від персонажа Медійки. Діти переглядають та обговорюють мультфільми, дитячі пізнавальні передачі, відеоролики, комікси, кліпи, світлини, а також регулярно презентують власні роботи: комікси, плакати, саморобні книжки, афіші.

Зверніть увагу на якісний авторський цифровий супровід посібника, присутній у кожній темі в різноманітті відео-, аудіо-, графічної та інших видів інформації. Ці актуальні матеріали відображають інтереси сучасної дитини. Другокласники знаходять тут саме те, що цікавить їх у житті, а не надумані, далекі від реальності уявлення про дітей ХХІ століття.

Тож діти зацікавлено обговорюють надані медіаматеріали, адже це саме те, що не залишає їх байдужими в реальному житті.

Досліджуємо мовлення

Завдання на дослідження мовних явищ заохочують учнів спостерігати за мовленням, робити висновки та правильно їх формулювати. У цій діяльності школярів супроводжує персонаж Мовознай. У посібнику застосовано підхід, за якого дитина може самостійно здобувати знання, а не пасивно засвоювати готові твердження. За допомогою прикладів, ілюстрацій та системи послідовних запитань учні доходять висновку про те, що таке, наприклад, основа й закінчення, корінь, спільнокореневі слова. Засвоєнню мовних понять сприяють діалоги та окремі репліки персонажів посібника.

Театралізуємо

На уроках учням пропонуються окремі завдання на інсценування творів, моделювання ситуацій спілкування тощо. Але крім того персонаж Режисерка щомісяця запрошує другокласників у рубрику «Наш театр». Діти навчаються готувати та проводити різні вистави: драматичні, музичні, лялькові (з ляльками різних видів), а також театру пантоміми та театру тіней. І це не просто розвага, а діяльність, яка забезпечує розвиток наскрізних умінь учнів початкової школи, закріплених у Державному стандарті.

Про авторку навчального посібника

Ганна Остапенко

  • Педагогиня із 25-річним досвідом роботи у початкових класах
  • Співрозробниця та тренерка курсу “Наздоженемо: курс для подолання освітніх втрат у початковій школі” (організовано МОН та ГО “Освіторія”)
  • Головна редакторка журналу “Джміль”
  • Засновниця альтернативної школи “Соняшник”
  • Авторка лінійки підручників та посібників “Українська мова та читання” для 1–4 класів, співавторка лінійки підручників “Я досліджую світ” для 1–4 класів, підручника “Мистецтво” для 3 класу
  • Викладачка вебінарів і курсів підвищення кваліфікації для вчителів, які організовує Методична служба “Світич”
facebookПознайомитися з авторкою