ТЕМА 5. Життя в громаді

УРОКИ 10-11. Влада і суспільство

Обладнання

ХІД УРОКУ 10

Крок 1. Актуалізація опорних знань

 

Пригадайте вивчене на минулому уроці “Як виникають правила”. Уявіть наведені ситуації і віднесіть їх до категорії “правила” чи “права”. Поясніть, чому ви зробили саме так.

Варіант 1

ВИКОНАТИ ОНЛАЙН-ЗАВДАННЯ

Варіант 2

ЗАВАНТАЖИТИ РОЗДРУКІВКУ

Крок 2. Вивчення нового матеріалу

1. Державна влада та її прояви

 

Обговорення (у групах)

Поміркуйте, як влада може впливати на людину. Наведіть приклади із життєвих ситуацій.

 • Чи завжди цей вплив позитивний?
 • Як гадаєте, чому так відбувається?

Дайте відповіді на запитання, зазначені в завданні 1 на с. 62 підручника.

Про підручник

 

Бесіда про методи впливу влади на людину і суспільство

Варіант 1. Учитель проводить мінілекцію та пояснює, якими методами влада може впливати на людину і суспільство.

Варіант 2. Діти самостійно читають текст на с. 62–64 підручника.

Варіант 3. Кілька учнів читають напередодні вдома матеріали підручника (с. 62–64), готують наочний ілюстративний матеріал, розповідають у класі.

Варіант 4. Використайте технологію “перевернутий клас”: діти вдома читають матеріали підручника (с. 62–64), а на уроці — обговорюють.

Обговорення матеріалу з учителем.

 

Завдання на розрізнення видів влади

Упорядкуйте наведені вислови та зображення відповідно до зазначених видів влади — авторитету, примусу та переконання. Поясніть, чому ви виконали завдання саме так.

Варіант 1

ВИКОНАТИ ОНЛАЙН-ЗАВДАННЯ

Варіант 2

ЗАВАНТАЖИТИ РОЗДРУКІВКУ
 • Хто може застосовувати всі види влади?

Учитель підводить учнів до висновку, що саме державна влада може спиратися на всі ці форми влади. Щоб контролювати використання державою своєї влади, громадяни обмежують її в законний спосіб.

 

Велика хартія вольностей (завдання 3 на с. 65)

Уважно прочитайте текст на с. 64, розгляньте карикатуру.

Про підручник
 • Як ви думаєте, кого більше підтримував автор цієї карикатури — короля чи баронів?
 • Що символізує “загортання” Іоанна Безземельного в хартію? Обґрунтуйте свою думку.

 

Що таке влада? (робота в групах)

Варіант 1. Роздивіться схему та спробуйте пояснити, що таке влада.

Про підручник

Варіант 2. Пригадайте вивчене на уроці. Вставте пропущені слова у визначення поняття “влада”.

ВИКОНАТИ ОНЛАЙН-ЗАВДАННЯ ЗАВАНТАЖИТИ РОЗДРУКІВКУ

Крок 3. Закріплення набутих знань

 

Закінчіть фразу: “Для мене важливим відкриттям уроку про владу та суспільство стало…”.

Крок 4. Домашнє завдання

 

Подумайте, яка проблема, з якою ви стикаєтеся у школі чи у своїй громаді (міста, села, району), турбує вас найбільше. Намалюйте її чи зробіть колаж, на якому буде представлена ця проблема.

 • Хто, на вашу думку, має владу, щоб розв’язати цю проблему?
 • Доповніть свою роботу тими персонажами, які могли би цю проблему вирішити.

ХІД УРОКУ 11

Крок 1. Активізація досвіду дітей

 • Пригадайте, коли ви чули слово “демократія”.
 • Що ви знаєте про демократію?
 • Які слова у вас асоціюються зі словом “демократія”? Складіть хмару слів.

Варіант 1. Використайте онлайн-сервіс www.mentimeter.com

ПРИКЛАД ПРЕЗЕНТАЦІЇ

Варіант 2

ЗАВАНТАЖИТИ РОЗДРУКІВКУ

Варіант 3. Обговоріть слова-асоціації у групах і запишіть на дошці.

 • Які слова зазначила більшість учнів? Чому саме ці слова?
 • Які слова зустрічаються рідко? Як вони асоціюються з поняттям “демократія”?

Крок 2. Влада народу, держави і самоврядування

 

Бесіда “Як починалася демократія”

Варіант 1. Учитель пояснює, як і де почала формуватися демократія як влада народу.

Варіант 2. Діти самостійно читають текст на с. 66–67 підручника.

Варіант 3. Кілька учнів читають напередодні вдома матеріали підручника (с. 66–67), готують наочний ілюстративний матеріал, розповідають у класі.

Варіант 4. Використайте технологію “перевернутий клас”: діти вдома читають матеріали підручника (с. 66–67), а на уроці — обговорюють.

Обговорення матеріалу з учителем. Зверніть увагу на те, що демократична влада також має обмеження. Саме права людини, повага до людської гідності та рівності стримують владу більшості від несправедливих рішень щодо тих, хто перебуває в меншості.

 

Як народ пов’язаний із органами влади

Пригадайте, які органи влади існують в Україні. На основі схеми розкажіть, як український народ пов’язаний з органами влади в державі.

Про підручник
 • Як гадаєте, що означає слово “народ”?
 • Хто є народом в Україні?
 • Чому саме так спрямовано стрілочки на схемі?
 • У чому полягає головна ідея, пояснення на схемі?

 

Нерівне ставлення до людей (робота у групах)

Роздивіться світлини 1–2. Поміркуйте з однокласниками, про що свідчить те, що на фотографіях ми бачимо нерівне ставлення до окремих груп людей.

Про підручник
 • Що, на вашу думку, відчувають люди, зображені на цих світлинах?
 • Чи можна вважати рішення влади справедливими щодо цих громадян?
 • Як можна вирішити цю проблему?

 

Яким має бути ставлення влади до людини (робота у групах)

Розгляньте світлини та визначте, на яких з них влада поставилася до людей справедливо, а на яких — ні.

Варіант 1

ВИКОНАТИ ОНЛАЙН-ЗАВДАННЯ

Варіант 2

ЗАВАНТАЖИТИ РОЗДРУКІВКУ
 • Як гадаєте, що відчувають люди, зображені на світлинах?
 • Як можна вирішити проблему несправедливого рішення чи ставлення влади до людини?

Крок 3. Закріплення набутих знань

 

Закінчіть фразу: “Для мене важливим відкриттям уроку про владу та суспільство стало…”.

 • Порівняйте цю фразу із тією, що написали на минулому уроці. Як змінилися ваші знання?

Крок 4. Домашнє завдання

 

Складіть есе на 5–6 речень про приклад несправедливого ставлення та як це можна виправити (чи як це було виправлено) або мотиваційний постер проти дискримінації.