Модуль 1. Добробут

§1. Добробут — добре буття

 • Що таке добробут?
 • Чому добробут важливий?
 • З чого формується (складається) моє почуття добробуту?

Мета

 • З’ясувати, що включає в себе поняття “добробут”, “буття”;
 • формувати вміння визначати й аналізувати складники добробуту;
 • закріпити розуміння поняття “сталий спосіб життя”;
 • вчити реалізовувати основні складники добробуту у повсякденному житті;
 • виховувати здатність дбати про свій добробут та добре буття інших людей.

Очікувані результати навчання

 • Учень / учениця з’ясовує і розуміє, що таке добробут;
 • розмірковує над питанням, чому добробут важливий;
 • визначає свої потреби, бажання, інтереси та цілі;
 • аналізує основні складники добробуту;
 • визначає, що включає в себе вміння вести сталий спосіб життя та як його дотримуватися;
 • розуміє, яке значення для майбутнього має збереження природних ресурсів на планеті Земля;
 • знає як потрібно ефективно використовувати складники добробуту у повсякденному житті;
 • пояснює, що здоров’я, безпека і добробут є підґрунтям успішного майбутнього;
 • розуміє важливість добробуту інших людей;
 • вміє дбати про свій добробут та добробут інших.

Матеріали та обладнання

 • Підручник “Здоров’я, безпека та добробут” 5 клас (авт. О. Шиян, О. Волощенко, В. Дяків, О. Козак, А. Седоченко);
 • Про підручник

Методичні рекомендації

Відповідно до модельної навчальної програми, на викладання інтегрованого курсу “Здоров’я, безпека та добробут” у 5 класі адміністрація школи може відводити від 1 до 3 годин на тиждень.

Ці матеріали є онлайн-підтримкою підручника й можуть бути використані як додаткові для урізноманітнення форм, методів і прийомів роботи на уроці відповідно до ресурсного забезпечення, рівня підготовки педагога та можливостей і підготовки учнів.

Ураховуючи педагогічну свободу вчителя щодо вибору форм, методів і прийомів та їх використання на уроці, матеріали можна використовувати за принципом конструктора. Тобто, зважаючи на зміст параграфа підручника, його наповненості, кількості годин, які виділено, учитель може використовувати будь-яку вправу автономно або як компонент для ефективної реалізації змісту параграфа.

ХІД УРОКУ

Крок 1. Актуалізація опорних знань

 

У початковій школі у вас був цікавий курс “Я досліджую світ”. Знаю, що його уроки вам дуже подобалися. Думаєте, у 5 класі він кудись подівся? А от і ні: просто зараз замість одного курсу “Я досліджую світ” є кілька окремих — “Україна і світ”, “Природознавство” і “Здоров’я, безпека та добробут”. Тож розпочинаймо! Буде цікаво і захопливо!

Назва курсу складається з трьох слів — здоров’я, безпека та добробут. Чи всі вони вам зрозумілі?

З курсу “Я досліджую світ” ви вже знаєте, що таке здоров’я і безпека. Пригадаймо зміст цих понять. А значення поняття добробуту з’ясуємо сьогодні на уроці.

1. Пригадуємо вивчені поняття

1

Онлайн-вправа “Що таке здоров’я?”

Цього року, як і у молодших класах, у нас будуть онлайн-завдання на платформі LearningApps. Їх можна швидко розв’язувати усім разом, а потім, якщо потрібно, обговорити. У завданні ви побачите зображення, які потрібно об’єднати у дві групи.

 • Обговоріть з однокласниками та однокласницями.
 • Чи зрозуміли ви, як вибирали ці зображення?

Перевірте себе

 • Чи можете ви доповнити групи зображень? Чим саме? Чому?
 • Подивіться іще раз на зображення і поясніть, що таке здоровий спосіб життя.
 • Наскільки здоровий спосіб життя ви ведете? Чи є щось, що варто змінити? Що саме? Навіщо?

2

Що таке здоров’я?

З яким твердженням ви погоджуєтесь?

 • Здоров’я — це стан людини, за якого всі її органи здатні добре виконувати свої функції.
 • Здоров’я — це відсутність хвороб.
 • Здоров’я — це стан повного фізичного, духовного і соціального благополуччя.
 • Здоров’я — це перша і найважливіша потреба людини, яка забезпечує гармонійний розвиток особистості.

Обговоріть з однокласниками та однокласницями.

 • Яку людину можна назвати здоровою?
 • Згадайте і порівняйте свій стан, коли ви здорові і коли хворієте. Коли ви краще почуваєтесь? Коли у вас кращий настрій? Коли ви встигаєте більше? Коли виходить більше радіти життю?
 • Чому здоров’я потрібно берегти?

3

Перегляд відео “Безпека дитини вдома”

Подивіться відео з віршованою пам’яткою.

 • Чи цікаве для вас було це відео? Чому? Чи все ви вже знали? Чи було щось нове?
 • Кому б ви показали це відео? Коли воно особливо важливе?
 • Як би ви змінили відео? Навіщо? Якими правилами безпеки ви б його доповнили? Можливо, якісь правила для вас більше не актуальні?
 • Як ви можете пояснити слово “безпека”?

4

Гра “Перетворюємо небезпеку на безпеку”

Небезпечні ситуації, на жаль, трапляються, тому треба чітко знати, як у них діяти. Пограємо у гру: один називає небезпечну ситуацію, інший — швидко, чітко і зрозуміло відповідає, як у ній треба діяти.

 • Чому відповідати треба було швидко?

Крок 2. Робота з теми уроку

1. Що таке добробут?

1

Робота з підручником (с. 4)

Прочитайте текст у підручнику. Пригадайте, коли ми вживаємо слово “добробут”.

Запам’ятайте!

2

Складаємо мапу думок (підр., с. 4, завд. 1)

 • Попрацюйте в групі. Складіть мапу думок.
Про підручник
 • Поміркуйте, що нового допомогла вам дізнатися складена мапа думок. Як це може допомогти усвідомити зміст нового “добробут”? Чи було б так цікаво, якби ви робили це поодинці? Чому?
 • Роздивіться мапи думок інших груп. Що нового ви знайшли? Усі разом складіть спільну мапу думок “Добро”. Поміркуйте, чому саме зараз доречно скласти саме таку мапу думок.

3

Що таке буття? (підр., с. 5, завд. 2)

 • Чи підтримуєте ви думки дітей?
 • Як висловлювання дітей допомагають зрозуміти зміст поняття “буття”?
 • Можливо, ви хочете щось додати?
 • Використайте запропоновану у підручнику формулу і поясніть за її допомогою зміст слова “добробут”.
 • Як гадаєте, чому саме така формула запропонована?

4

Визначаємо поняття “добробут” (підр., с. 5, завд. 3)

 • Прочитайте. Чому вчителька запропонувала для з’ясування сучасного змісту поняття використати саме інтернет?
 • Прочитайте визначення поняття “добробут”. Без яких слів його не можна пояснити? Чому?
 • Які ключові слова міг ввести у стрічку пошуку Кирило, щоб знайти це визначення?
 • А що ще потрібно знати, щоб не заблукати в інтернеті? Як користуватися ним безпечно? Чому потрібно дбати про безпеку в інтернеті?

2. Складники добробуту

1

Мапа думок “Добробут” (підр., с. 6, завд. 4)

Виберіть, як ви будете працювати над мапою думок — індивідуально, у групі чи в парі. Розгляньте мапу думок у підручнику. Поміркуйте, чому вона саме така. Доповніть її власними ідеями.

Обговоріть у класі питання.

 • Як пов’язані між собою складники добробуту?
 • Чи є серед них більш і менш важливі?
 • Чому добробут важливий?
 • Що таке сталий спосіб життя?

Методичні рекомендації

По завершенню роботи зберіть усі мапи думок класу. Запропонуйте дітям узагальнити їх.

2

Вправа “Слід на Землі”

Прочитайте у підручнику визначення поняття “сталий спосіб життя”. Поміркуйте, чи справді це поняття зовсім нове для вас.

 • Наведіть приклади екологічного способу життя. Чи можна ваш спосіб життя назвати екологічним? Чому? Можливо, щось варто змінити чи вдосконалити? Що саме? Навіщо?
 • А тепер поміркуйте, який позитивний та негативний слід лишає людина на планеті Земля. Заповніть графічний органайзер у текстовому редакторі (див. файл для редагування “Слід на Землі”).
ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ
 • Поміркуйте, який слід ви б хотіли залишити на Землі. Що для цього необхідно зробити?

Крок 3. Підсумок урок

1. Що таке добробут?

 

Виконайте завдання 1 на с. 2 зошита.

2. Формування мого добробуту — добробут інших

 

Ми дбаємо не лише про свій добробут, але й добробут інших. Поміркуйте, чи впливає формування вашого добробуту на добробут інших людей. Як це відбувається?

3. Що впливає на добробут?

 

Роздивіться світлини в презентації. Визначте, як подані ситуації впливають на ваш добробут і добробут усього людства. Що в них є спільного, а що — відмінного?

ЗАВАНТАЖИТИ ПРЕЗЕНТАЦІЮ

Методичні рекомендації

Слайд 1. Насмішки та образи — прояви булінгу. Доцільно пригадати з дітьми, що таке булінг, оскільки під час війни спостерігається збільшення рівня стресу та агресії.

Слайд 2. Надмірне користування гаджетами — шкідлива звичка. Це призводить до інтернет-залежності, сприяє формуванню “сидячого” способу життя та загалом забирає багато часу та сил, які можна було б витратити на більш приємні та корисні справи.

Слайд 3. Війна в Україні. Варто проговорити це з дітьми, оскільки часом трагедія викликає у них багато запитань без відповідей. Особливо — коли близькі не знають, як про розмовляти з дітьми про війну.

Слайд 4. Рухливі ігри, активний відпочинок, подорожі. Рух покращує не лише самопочуття, а й настрій. Особливо — коли йдеться про ігри з друзями. Спонукайте дітей обирати ті види активного відпочинку, які їм до душі.

Слайд 5. Улюблене заняття. У цьому віці надзвичайно важливо знайти заняття, яке приносить задоволення. Це може бути читання, малювання, фотографія тощо.

Слайд 6. Допомога іншим. Роблячи іншим добро, людина сама стає щасливішою. Допомога дає нам відчуття потрібності і причетності. Тож це стає у пригоді як тим, кому ми допомагаємо, так і нам самим.

4. Вправа “Долонька Добробуту”

 

На аркуші обведіть свою долоньку. На кожному пальчику напишіть, з чим воно пов’язане особисто для вас. Це ваша унікальна долонька, аналогів якої немає.

Методичні рекомендації

За бажання діти можуть презентувати свою “долоньку добробуту”, а також визначити, що спільного було між усіма долоньками.

5. З чим пов’язане відчуття добробуту? (підр., с. 7, завд. 5 / зош., с. 2, завд. 2)

 

Виконайте завдання. Прочитайте висновок у підручнику на с. 7. Обговоріть у класі, чому добробут важливий.

6. Взаємозв’язок здоров’я, безпеки та добробуту

 

Сьогодні ми почали вивчати новий курс “Здоров’я, безпека та добробут”. Що таке здоров’я і безпека, ми пригадали. А ще сьогодні ми з’ясували, що таке добробут.

 • Як ви гадаєте, чому курс називається саме так?
 • Що ми будемо вивчати?
 • А тепер на основі отриманих знань на уроці, показажіть взаємозв’язок цих понять “здоров’я”, “безпека“, “добробут”. Візьміть стікер у формі чоловічка, що символізує здоров’я, у формі замка — безпеку. Самостійно оберіть стікер, що символізує добробут (див. роздруківку “Взаємозв’язок здоров’я, безпеки та добробуту”).
ЗАВАНТАЖИТИ РОЗДРУКІВКУ
 • Поєднайте ці поняття — прикріпіть стікери “добробут” і “здоров’я” до стікера-“безпеки”. Обґрунтуйте таке поєднання.
 • Чи може бути добробут без здоров’я? А без безпеки? Чому?

Методичні рекомендації

Для здійснення наочнішої рефлексії варто креативно об’єднати роботи дітей. Нехай вони прикріплять свої роботи на дошку.

Крок 4. Рефлексія

 • Чому цей курс важливий?
 • Уявіть, що вам потрібно розповісти про курс “Здоров’я, безпека та добробут” знайомим. Придумайте рекламу курсу (це може бути аудіо, відео, плакат тощо).
 • Запишіть п’ять головних слів сьогоднішнього уроку.

Крок 5. Домашнє завдання

 

Поміркуйте над запитанням “Чому добробут важливий?” і напишіть коротке есе. Оцініть свою роботу (підр., с. 7, завд. 6 / зош., с. 2, завд. 3).У конспекті параграфа використано матеріали Валентини Корнелюк