Здоров’я, безпека та добробут. 5 клас

Нормативні документи

Відповідно до Типової освітньої програми для 5–9 класів закладів загальної середньої освіти, для закладів із навчанням українською мовою загальний обсяг навчального навантаження на вивчення предметів та інтегрованих курсів соціальної і здоров’язбережувальної освітньої галузі у 5 класі складає:

  • рекомендоване навантаження: 1,5 год/тиждень (52,5 год/рік);
  • мінімальне навантаження: 1 год/тиждень (35 год/рік);
  • максимальне навантаження: 3 год/тиждень (105 год/рік).

У тому числі на вивчення інтегрованого курсу “Здоров’я, безпека та добробут” у 5 класі типовим навчальним планом для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою передбачено 1 година на тиждень. Предмети “Етика”, “Культура добросусідства” чи інші курси морального спрямування, на які типовим навчальним планом передбачено 0,5 години на тиждень, за вибором закладу освіти також можуть вивчатись в рамках інтегрованого курсу «Здоров’я, безпека та добробут».

Шаблони та зразки документів

Пропонований зразок календарно-тематичного планування є універсальним (без зазначення кількості годин на тиждень). Якщо на викладання курсу відведено 1 годину на тиждень, на вивчення однієї теми планують один урок. Якщо більше — учитель самостійно визначає, скільки годин відвести на вивчення кожної теми.

Навчально-методичне забезпечення

Окрім робочого зошита для учнів, навчально-методичне забезпечення до підручника “Здоров’я, безпека та добробут” складається з розробок уроків з усіх тем, методичних рекомендацій для вчителя, розвивальних онлайн-ігор, роздруківок тощо.

Розміщені на сайті матеріали структуровано за змістом підручника. Ці матеріали є онлайн-підтримкою підручника й можуть бути використані як додаткові для урізноманітнення форм, методів і прийомів роботи на уроці відповідно до ресурсного забезпечення, рівня підготовки педагога та можливостей і підготовки учнів.

Ураховуючи педагогічну свободу вчителя щодо вибору форм, методів і прийомів та їх використання на уроці, матеріали можна використовувати за принципом конструктора. Тобто, зважаючи на зміст параграфа підручника, його наповненості, кількості годин, які виділено, учитель може використовувати будь-яку вправу автономно або як компонент для ефективної реалізації змісту параграфа.

Розробки уроків за темами навчальної програми