Здоров’я, безпека та добробут. 5 клас

Нормативні документи

Державний стандарт базової середньої освіти

Модельна навчальна програма “Здоров’я, безпека та добробут. 5–6 класи (інтегрований курс)”
для закладів загальної середньої освіти (авт. Шиян О. І. та ін.)

Шаблон навчальної програми інтегрованого курсу “Здоров’я, безпека та добробут”, 5 клас

Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків з інтегрованого курсу “Здоров’я, безпека та добробут”

pdf1 година на тиждень

Навчально-методичне забезпечення

Окрім робочого зошита для учнів, навчально-методичне забезпечення до підручника “Здоров’я, безпека та добробут” складається з розробок інтегрованих модулів, які можна використовувати для будь-якого календарно-тематичного планування (1-3 навчальних годин), методичних рекомендацій для вчителя, розвивальних онлайн-ігор, роздруківок тощо.

Розміщені на сайті матеріали структуровано за змістом підручника.

Відповідно до модельної навчальної програми, на викладання інтегрованого курсу “Здоров’я, безпека та добробут” у 5 класі адміністрація школи може відводити від 1 до 3 годин на тиждень.

Ці матеріали є онлайн-підтримкою підручника й можуть бути використані як додаткові для урізноманітнення форм, методів і прийомів роботи на уроці відповідно до ресурсного забезпечення, рівня підготовки педагога та можливостей і підготовки учнів.

Ураховуючи педагогічну свободу вчителя щодо вибору форм, методів і прийомів та їх використання на уроці, матеріали можна використовувати за принципом конструктора. Тобто, зважаючи на зміст параграфа підручника, його наповненості, кількості годин, які виділено, учитель може використовувати будь-яку вправу автономно або як компонент для ефективної реалізації змісту параграфа.

Теми навчальної програми

Перевір себе

Перевір себе

ДИСТАНЦІЙНІ УРОКИ