Підручник “Здоров’я, безпека та добробут” для 7 класу (авт. Л. Задорожна, Л. Присяжнюк, О. Голюк, О. Грошовенко, О. Беззубченко, Н. Балабанова)

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
(наказ Міністерства освіти і науки України від 05.02.2024 р. № 124).

Підручник став одним із переможців Конкурсного відбору підручників для 7-го класу
і готується до друкування на державне замовлення

Здоров’я, безпека та добробут: підручник інтегрованого курсу для 7 класу закладів загальної середньої освіти / Л. Задорожна, Л. Присяжнюк, О. Голюк, О. Грошовенко, О. Беззубченко, Н. Балабанова. — Київ: Світич, 2024.

Підручник “Здоров’я, безпека та добробут” для 7 класу (авт. Л. Задорожна та ін.) спирається на знання і вміння, здобуті учнями в адаптаційному циклі навчання (5–6 класи) відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти. Він гармонійно продовжує лінійку підручників видавництва “Світич” із соціальної та здоров’язбережувальної освітньої галузі й відкриває новий освітній цикл — базового предметного навчання (7–9 класи).

Автори підручника — викладачі-професіонали з незламного Маріупольського державного університету. Детальну інформацію про авторів див. нижче.

Підручник створений відповідно до модельної навчальної програми “Здоров’я, безпека та добробут. 7–9 класи (інтегрований курс)” для закладів загальної середньої освіти (авт. Шиян О. І., Дяків В. Г., Седоченко А. Б., Страшко С. В.).

ПЕРЕГЛЯНУТИ ПІДРУЧНИК

Електронні навчально-методичні матеріали

На сайті SvitDovkola.org у розділі “ДЛЯ УЧНЯ”медіаматеріали до підручника: онлайн-завдання, корисні посилання, відео та інші наочні матеріали до уроків.

МЕДІАМАТЕРІАЛИ

У розділі “ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ” — додаткові навчально-методичні матеріали: інтерактивні презентації, роздруківки, медіафайли, а також орієнтовне календарно-тематичне планування курсу.

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

В умовах онлайн-навчання вчителеві допоможуть розробки дистанційних уроків.

ДИСТАНЦІЙНІ УРОКИ

Курси підвищення кваліфікації

Учителів, які викладатимуть за новим підручником, запрошуємо безоплатно пройти курс підвищення кваліфікації “Визначаємо особливості викладання інтегрованого курсу «Здоров’я, безпека та добробут» у 7 класі”. Цей курс також буде корисним для заступників директорів, консультантів центрів професійного розвитку педагогічних працівників, студентів педагогічних спеціальностей. Після завершення курсу та успішного складання підсумкового тесту учасники отримають свідоцтво про підвищення кваліфікації на 18 академічних годин / 0,6 кредиту ЄКТС.

КУРС ПК ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ

Концепція підручника

Особливу увагу в підручнику приділено формуванню наскрізних умінь семикласників. Фокусом обрано вміння, що їх міжнародні освітні організації позиціонують як уміння майбутнього. Вони становлять модель 4К, яку було покладено в основу підручника:

 • Критичне мислення — вміння орієнтуватися в потоках інформації, бачити причинно-наслідкові зв’язки, відсіювати непотрібне та робити висновки.
 • Креативність — здатність оцінювати ситуацію з різних сторін, ухвалювати нестандартні рішення і почуватися впевнено в мінливих обставинах, генерувати ідеї та долати труднощі.
 • Комунікативність — уміння домовлятися та налагоджувати контакти, слухати співрозмовника й доносити свою думку.
 • Кооперація з іншими (співпраця) — вміння визначати спільну мету та способи її досягнення, розподіляти ролі в команді та оцінювати результат.

Дізнайтеся більше про концепцію підручника.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПІДРУЧНИКА

Переваги підручника для учнів

 • Ненав’язлива, близька для семикласників форма викладу навчального матеріалу.
 • Невеликі за обсягом навчальні тексти.
 • Структуроване подання навчального матеріалу, що допомагає систематизувати знання.
 • Опора на життєвий досвід учнів.
 • Моделювання різноманітних комунікативно-діяльнісних ситуацій, що робить навчання доступним і цікавим.

Переваги підручника для педагогів

 • “Порційність” у розгортанні програмного змісту: “один параграф = один урок”.
 • Зрозумілий і виважений методичний апарат підручника охоплює:
  • питання та завдання до навчальних текстів, спрямовані на засвоєння матеріалу;
  • завдання для формування загальнонавчальних, власне предметних і наскрізних умінь;
  • завдання для набуття досвіду застосування знань у практико-зорієнтованих ситуаціях;
  • інструкції, алгоритми, пояснення щодо виконання окремих видів робіт тощо.
 • Насичення кожного уроку різними активностями й інтерактивностями, що суттєво полегшує його підготовку.
 • Розроблений до кожної теми мультимедійний супровід (без реклами й стороннього контенту).

Про авторів підручника

Ліна Задорожна (Леніна Задорожна-Княгницька)

 • Доктор педагогічних наук, професор
 • Декан психолого-педагогічного факультету, професор кафедри педагогіки та освіти Маріупольського державного університету
 • Заслужений працівник освіти України
 • Авторка понад 260 наукових та навчально-методичних праць, зокрема 6 монографій і 7 навчальних посібників
 • Сертифікований освітній експерт з інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти Державної служби якості освіти України
 • Розробник програм та лектор курсів підвищення кваліфікації для вчителів загальноосвітніх шкіл
 • Нагороджена медаллю “Ушинський К. Д.” Національної академії педагогічних наук України
facebookПознайомитися з авторкою

Лариса Присяжнюк

 • Науковець-практик, кандидат педагогічних наук, доцент
 • Доцент кафедри педагогіки та освіти Маріупольського державного університету
 • Авторка близько 150 наукових і навчально-методичних праць
 • Педагогиня з понад 30-річним досвідом
 • Освітній експерт із проведення експертизи навчальної літератури для закладів загальної середньої освіти (початкова школа)
 • Сертифікований тренер освітніх експертів, незалежний освітній експерт із проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти Державної служби якості освіти України
 • Співзасновниця й педагогиня Центру розвитку дитини “Гран-Прі”
facebookПознайомитися з авторкою

Оксана Голюк

 • Науковець-практик, кандидат педагогічних наук, доцент
 • Завідувач кафедри педагогіки та освіти Маріупольського державного університету
 • Авторка близько 200 наукових і навчально-методичних праць
 • Педагогиня з понад 30-річним досвідом
 • Експерт із акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
 • Випускниця Міжнародної школи тренінгу і супервізії TrainingBOX
 • Авторка тренінгів із розвитку креативного мислення та з партнерської взаємодії з колегами й батьками вихованців
facebookПознайомитися з авторкою

Ольга Грошовенко

 • Науковець-практик, кандидат педагогічних наук, доцент
 • Доцент кафедри педагогіки та освіти Маріупольського державного університету
 • Авторка близько 250 наукових і навчально-методичних праць
 • Педагогиня з 25-річним досвідом
 • Учасниця проєкту “Навчаємось разом” із розроблення освітніх програм
 • Освітній експерт із проведення експертизи навчальної літератури для закладів загальної середньої освіти (початкова школа)
 • Член “Міжнародної фундації науковців та освітян” (IESF)
 • Співзасновниця й педагогиня Центру розвитку дитини “Гран-Прі”
facebookПознайомитися з авторкою

Ольга Беззубченко

 • Кандидат економічних наук
 • Доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин Маріупольського державного університету
 • Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
 • Член громадської організації “Українська асоціація викладачів і дослідників європейської інтеграції”
 • Гарант освітньої програми “Міжнародний бізнес” за спеціальністю 292 “Міжнародні економічні відносини” на бакалаврському рівні
 • Відповідальний секретар наукового фахового видання категорії Б “Вісник МДУ. Серія: Економіка”
 • Член Відбіркового комітету конкурсу грантів у рамках Програми розвитку ООН
facebookПознайомитися з авторкою

Наталя Балабанова

 • Кандидат наук з державного управління
 • Доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин Маріупольського державного університету