Здоров’я, безпека та добробут. 7 клас

Нормативні документи

Відповідно до Типової освітньої програми для 5–9 класів закладів загальної середньої освіти, для закладів із навчанням українською мовою загальний обсяг навчального навантаження на вивчення предметів та інтегрованих курсів соціальної і здоров’язбережувальної освітньої галузі у 7 класі складає:

  • рекомендоване навантаження: 1,5 год/тиждень (52,5 год/рік);
  • мінімальне навантаження: 1 год/тиждень (35 год/рік);
  • максимальне навантаження: 3 год/тиждень (105 год/рік).

Шаблони та зразки документів

Навчально-методичне забезпечення

Навчально-методичне забезпечення до підручника “Здоров’я, безпека та добробут” для 7 класу складається з робочого зошита для учня, розробок уроків з усіх тем, методичних рекомендацій для вчителя, розвивальних онлайн-ігор, роздруківок тощо.

Розміщені на сайті матеріали структуровано за змістом підручника. Ці матеріали є онлайн-підтримкою підручника й можуть бути використані як додаткові для урізноманітнення форм, методів і прийомів роботи на уроці відповідно до ресурсного забезпечення, рівня підготовки педагога та можливостей і підготовки учнів.

Ураховуючи педагогічну свободу вчителя щодо вибору форм, методів і прийомів та їх використання на уроці, матеріали можна використовувати за принципом конструктора. Тобто, зважаючи на зміст параграфа підручника, його наповненості, кількості годин, які виділено, учитель може використовувати будь-яку вправу автономно або як компонент для ефективної реалізації змісту параграфа.

Розробки уроків за темами навчальної програми