Модуль 1. Добробут

§2. Добробут людини і суспільства

 • Чому кажуть, що добробут — буття для добра?
 • Від чого або від кого залежить добробут?
 • Який зв’язок між моїм добробутом і добробутом суспільства? Чи це важливо?
 • Які особливості шкільного добробуту і від кого це залежить?
 • Що я можу зробити для власного добробуту і добробуту інших?

Мета

 • З’ясувати, від чого та від кого залежить добробут;
 • удосконалювати вміння дітей дбати про свій добробут та добробут інших людей;
 • формувати дбайливе ставлення до добробуту суспільства;
 • вчити забезпечувати свій добробут прийнятними способами;
 • визначити та дослідити складники добробуту школи, які залежать від кожного учня;
 • виховувати у дітей свідоме ставлення до своїх дій у суспільстві, відчуття їх важливості для добробуту України.

Очікувані результати навчання

 • Учень / учениця аналізує, від чого і від кого залежить добробут;
 • аналізує складники добробуту школи;
 • досліджує взаємозв’язок між своїм добробутом і добробутом суспільства, розуміє, що власний добробут тісно пов’язаний і залежить від добробуту суспільства і держави;
 • розуміє важливість добробуту України;
 • діє з огляду на користь для добробуту України.

Матеріали та обладнання

 • Підручник “Здоров’я, безпека та добробут” 5 клас (авт. О. Шиян, О. Волощенко, В. Дяків, О. Козак, А. Седоченко);
 • Про підручник

Методичні рекомендації

Відповідно до модельної навчальної програми, на викладання інтегрованого курсу “Здоров’я, безпека та добробут” у 5 класі адміністрація школи може відводити від 1 до 3 годин на тиждень.

Ці матеріали є онлайн-підтримкою підручника й можуть бути використані як додаткові для урізноманітнення форм, методів і прийомів роботи на уроці відповідно до ресурсного забезпечення, рівня підготовки педагога та можливостей і підготовки учнів.

Ураховуючи педагогічну свободу вчителя щодо вибору форм, методів і прийомів та їх використання на уроці, матеріали можна використовувати за принципом конструктора. Тобто, зважаючи на зміст параграфа підручника, його наповненості, кількості годин, які виділено, учитель може використовувати будь-яку вправу автономно або як компонент для ефективної реалізації змісту параграфа.

ХІД УРОКУ

Крок 1. Актуалізація опорних знань

 

В новому курсі ми вже не новачки! На минулому уроці ми з’ясували, що таке добробут та чи важливий він у нашому житті.

1

Завдання “Лінія добробуту”

Виконайте цікаве завдання (див. файл для редагування “Лінія добробуту”).

Пригадайте на кожну літеру слова та словосполучення, яке ми розглядали на минулому уроці. Можете додати власні варіанти. Поряд із кожним коротко напишіть, що ви вже про нього знаєте.

Оцініть від 1 до 8 наскільки кожен зі складників добробуту важливий для вас. Зафарбуйте відповідні клітинки так, щоб таблиця стала схожа на знайому вам діаграму.

ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ
 • Про що ці “стовпчики” допоможуть нам швидко дізнатися?
 • Проведіть уявну лінію “верхівками стовпчиків”. Вона пряма чи ламана? Чому?
 • Як гадаєте, про що свідчить ця лінія?
 • Обговоріть, якою вона має бути. Чи в усіх однаковою? Чому?

Методичні рекомендації

Рядки таблиці із зафарбованими комірками схожі на добре знайому дітям стовпчикову діаграму, з якою вони працюють ще з 1 класу. Тож їм нескладно буде проаналізувати її. Можна запропонувати й іншу аналогію: подивитися, яка геометрична фігура утворилася із стовпчиків — багатокутник чи прямокутник.

2

Створюємо сенкан “Добробут”

Виконайте творче завдання 1 на с. 3 зошита. Якщо відчуваєте, що складно самостійно виконати задання, об’єднайтеся в пару — разом буде легше і веселіше.

 • Що сенкан допоміг нам зробити? Як сенкан може допомогти коротко та образно розповісти іншим про добробут?

Крок 2. Робота з теми уроку

1. Чи сам по собі з’являється добробут?

1

Працюємо з підручником

Прочитайте текст на с. 8 підручника та поміркуйте, що є важливим для суспільного добробуту.

 • Чи можна досягти добробуту, нічого не роблячи?
 • Чи можна навчитися створювати добробут для себе та інших?
 • Чи можна створити добробут тут і зараз, чи це відбувається поступово? Чому?
 • Хто створює ваш добробут? Чи можете доєднати до цього зусилля і ви? Що саме ви можете робити?

2

Відновлюємо прислів’я

Виконайте завдання 1 на с. 8 підручника. Відновіть прислів’я та поясніть, як ви його розумієте.

 • Чи можете ви назвати ще прислів’я, приказки, афоризми (влучні вислови) про свою Батьківщину, рідний край? Якщо не вдасться пригадати їх одразу, що робитимете? Де і як будете шукати? Що потрібно знати для пошуку інформації?
 • Чому потрібно дбати про добробут рідної країни? Хто саме має це робити? Як?
 • Що відбуватиметься, якщо не дбати про добробут країни, а лише про свій?

3

Незакінчене речення

Продовжте речення за поданим початком.

Добробут, на мою думку, залежить від … .
На добробут впливає … .
Добробут для мене — це … .

Підказка

4

Шукаємо зв’язок: добробут людини — добробут суспільства

Виконайте завдання 2 на с. 8-9 підручника.

 • Чи погоджуєтеся ви з цим твердженням?
 • Чи впливає суспільство на людину і як саме?
 • Чи може жити людина поза суспільством? Чи матиме це вплив на її добробут?
 • За бажання придумайте власну схему або малюнок про зв’язок добробуту людини та суспільства.

2. Який зв’язок між моїм добробутом і добробутом суспільства?

1

Загадкове речення

Виконайте завдання 2 на с. 3 зошита.

2

Власний добробут та добробут суспільства

Варіант 1

Виконайте онлайн-завдання “Власний добробут та добробут суспільства”.

Варіант 2

Об’єднайтеся у дві команди. Роздивіться картки (див. роздруківку “Власний добробут та добробут суспільства”).

Одна команда обирає зображення з факторами, які впливають передусім на власний добробут людини, друга — зображення, які характеризують добробут суспільства.

ЗАВАНТАЖИТИ РОЗДРУКІВКУ

Методичні рекомендації

Учнів у групи можна об’єднати за алфавітом чи за рядами парт у класі. Команди можна формувати за порою року, в яку народилася дитина (зима, весна, літо, осінь), або за датою народження: парні й непарні числа тощо. Варто для різних завдань формувати різні групи.

 • Чи легко було визначитися з розподілом зображень?
 • Чи хотіли б ви щось додати? Що саме? Чому саме це?
 • А що впливає і на власний добробут людини, і на добробут суспільства?
 • Як оцінюєте рівень добробуту нашого суспільства зараз?
 • Що на це впливає? Як саме?

3

Обговорюємо

Виконайте завдання 3 на с. 9 підручника. Об’єднайтеся в групи та обговоріть питання.

 • На вашу думку, які фактори негативно впливають на добробут інших людей та суспільства?

Підказка

 • Чи змінюється добробут людства з часом? Що на це впливає?
 • Чи можуть ваші дії вплинути на добробут інших людей? А суспільства? Наведіть приклади.

4

Гра “Рецепт власного добробуту”

Пограємо! Прочитайте слова у наданих файлах. Створіть з них рецепт власного добробуту, поєднаного з добробутом суспільства. Можете доповнювати рецепт своїми складниками.

Уявили, який вигляд матиме рецепт? Це може бути перелік понять, хитромудра схема, картинка, інфографіка тощо. Тож обирайте спосіб, який допоможе втілити ваші плани!

Варіант 1. Картки для рецепту власного добробуту

ЗАВАНТАЖИТИ РОЗДРУКІВКУ

Варіант 2. Файл для редагування “Е-рецепт власного добробуту

ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

Варіант 3. Дійте за власним планом ☺

 • Поділіться рецептом з іншими. Чи в усіх він однаковий? Чому? А які складники спільні? Як можна скористатися цим рецептом?

3. Як і хто дбає про шкільний добробут?

1

Ділимося думками (робота в групі)

Обговоріть ситуації у завданні 4 на с. 10 підручника.

 • Чи траплялися у вашому класі подібні ситуації?
 • Пригадайте та розкажіть історії про те, як ви дбали про добробут своїх однокласників та однокласниць.
 • А чи були випадки, коли ви нехтували добробутом класу? Чи справді ви хотіли зробити щось погане? Чому так відбувалося?

2

Що таке добре буття класу?

Виконайте завдання 5 на с. 10 підручника.

 • Чи важливо дбати про добробут свого класу? Для чого це робити?
 • Які поради ви б дали тим, хто хоче покращити чи змінити добробут свого класу?

3

Вирощуємо дерево добробуту

Виконайте завдання 7 на с. 11 підручника.

4

Створюємо плакат ідей

Поміркуйте, що ви вважаєте доцільним покращити у вашому класі. Навіщо? Як це вплине на добробут класу?

Створіть у групі плакат ідей для покращення добробуту вашого класу. Скористайтеся ідеями у завданні 6 на с. 10 підручника. Поставтеся до них творчо — можете щось змінити та додати власні.

Методичні рекомендації

Зверніть увагу дітей, що плакати будуть із ними протягом усього навчального року. Вам потрібно буде періодично переглядати їх і обговорювати, наскільки клас дотримується написаного. Тож зараз до завдання варто поставитися із уважністю та відповідальністю.

5

Гра “Шість капелюхів”

Ми з’ясували, що добробут вашого класу є надзвичайно важливим. А від чого чи від кого, на вашу думку, залежить добробут у нашому закладі?

 • Оберіть, капелюх якого кольору ви б хотіли вдягти. Потім відкрийте свого персонажа і говоріть від його імені.

Синій капелюх

Червоний капелюх

Чорний капелюх

Жовтий капелюх

Зелений капелюх

 • Від чийого імені було говорити найлегше? Найскладніше?
 • То від кого, на вашу думку, залежить добробут школи?
 • Яка ваша роль і участь у добробуті начального закладу?
 • Чи потрібно дотримуватися усіх правил і обов’язків, коли ви у школі? Чому?

Методичні рекомендації

Під час обговорення останнього запитання можна зосередити увагу дітей на тому, чому у школі необхідно дотримуватися усіх правил у разі повітряної тривоги, навіть якщо вдома вони цього не роблять.

6

Міркуємо (робота в групі)

Виконайте завдання 8 на с. 11 підручника.

Крок 3. Узагальнення

1. Діємо задля добробуту своєї країни

 

А зараз уявіть себе добрими чарівниками, які можуть виконати все, що завгодно. Що б ви, як добрий чарівник, хотіли зробити для добробуту нашої країни?

Увімкніть музику. Заплющте очі. Помрійте кілька хвилин.

А тепер поділіться своїми ідеями з усіма!

Обговоріть питання.

 • Що вам найбільше сподобалось, коли ви були в ролі чарівника?
 • Які емоції ви відчували?
 • Чи можуть ваші побажання стати реальними? Що для цього потрібно?
 • Що, на вашу думку, стоїть на заваді добробуту нашої країни? Як ми можемо усунути ці перешкоди?
 • А хто сьогодні дбає та розвиває наш добробут?

2. Вороги і друзі добробуту України

 

Усі ми любимо Україну і дбаємо про її добробут. Перевірте, наскільки ви це добре засвоїли.

Варіант 1

Виконайте онлайн-завдання “Вороги і друзі добробуту моєї країни”.

Варіант 2

Розподіліть зображення на дві групи (див. роздруківку “Вороги і друзі добробуту моєї країни”). За яким принципом ви це робили?

ЗАВАНТАЖИТИ РОЗДРУКІВКУ

Обговоріть питання.

 • Поміркуйте, як впливають ці явища на добробут нашої країни.
 • Чи можна допомогти країні побороти важкі наслідки явищ, які негативно впливають на її добробут? А чи можна підсилити дію бажаних явищ? Що ми для цього можемо зробити?
 • Чи можете додати власні приклади дій та явищ, що впливають на добробут України?
 • Хто шкодить добробуту нашої Батьківщини?
 • Чи можете ви навести приклади внеску — вашого або інших дітей — у добробут України?

1. Створюємо соціальну рекламу

 

Створіть соціальну рекламу про те, як усі громадяни мають діяти задля підвищення добробуту України.

Крок 4. Рефлексія

1

Вправа “Вільний мікрофон”

За бажання висловіть свої враження від уроку, емоції, почуття. Можна також висловити свої побажання однокласникам та однокласницям.

Якщо висловлюватися вголос не хочеться, висловіть свої враження від уроку подумки, тільки для себе.

2

Міркуємо й рефлексуємо

 • Чому саме такі емоції і почуття у вас виникли? Що на це вплинуло?
 • Що б ви зараз хотіли побажати одне одному?
 • Який настрій у вас тепер?

Крок 5. Домашнє завдання

 

Виконайте завдання 3 на с. 3 зошита.У конспекті параграфа використано матеріали Валентини Корнелюк