Нормативні документи

Державний стандарт початкової освіти

Типова освітня програма початкової освіти (НУШ-2)

Типовий навчальний план для початкової школи (НУШ-2)

Календарний план

pdfПланування уроків інформатики для 3 класу

Навчальні матеріали до уроків інформатики

Підручники “Я досліджую світ” є інтегрованими, тому одне завдання може охоплювати навчальний матеріал кількох освітніх галузей.

Зокрема інформатична освітня галузь представлена на сторінках піктограмою (умовні позначення див. на с. 2 підручника “Я досліджую світ”).

Оскільки через відсутність державного фінансування окремо підручники з інформатики для 3 класу не видавалися МОНУ, видавництво "Світич" розробило навчальний зошит “Інформатика”, який допомагає досягти очікуваних результатів навчання з інформатичної освітньої галузі, поєднуючи навчальні матеріали та практичні завдання. Тож теми цього зошиту не дублюються у підручнику “Я досліджую світ”, а доповнюють його.

Навчальний зошит "Інформатика" стане у пригоді на окремих заняттях у комп'ютерному класі, уроків інформатики та під час інтегрованих уроків “Я досліджую світ”. Кожний його розворот може у разі потреби стати моделлю уроку інформатики.

Щоб отримати приклад уроку у зошиті, клікайте на кнопку:

ЗАВАНТАЖТЕ УРОК

До кожного з 35 уроків подано навчальний матеріал і розроблено вправи, які сприяють засвоєнню основних понять інформатичної галузі, закріпленню вивченого раніше, готують учнів до роботи з комп'ютером та допомагають педагогу здійснювати формувальне оцінювання. Частина завдань є пропедевтичними, налаштовують дітей до сприйняття нових відомостей і формують пізнавальну мотивацію.

Завдання посібника практикоорієнтовані. У них описано впізнавані ситуації з життя дітей, тож їх можна за необхідності моделювати в класі. Це дає учням можливість одразу застосовувати набуті знання.

У зошиті реалізовано принцип дослідницького навчання. Ми ставимо перед дітьми завдання з повсякденного життя, за допомогою нескладних дій та навідних запитань ведемо їх до розв'язку, а потім формулюємо нове поняття, за необхідності ще раз повертаємося до розв'язання завдань і уточнюємо його. Таким чином діти швидше і глибше осягають зміст понять, самостійно відкривають нові знання, а тому цінують їх і не забувають швидко.