Модуль 2. Добробут і вміння вчитися

§4. Мої знання та вміння

 • Що таке знання та вміння і навіщо вони людині?
 • Чи пов’язані знання та вміння між собою?
 • Які знання та вміння потрібні для опанування професії, про яку я мрію?
 • Як розвивати свої вміння?
 • Чи вливають мої знання та вміння на моє майбутнє?

Мета

 • З’ясувати, що таке знання та вміння;
 • вчити розрізняти знання та вміння;
 • вчити визначати свої вміння;
 • формувати у дітей розуміння того, які вміння потрібні людям у сучасному світі;
 • розвивати здатність дітей удосконалювати свої вміння;
 • виховувати розуміння значення вмінь та знань кожної людини для власного майбутнього та для майбутнього України.

Очікувані результати навчання

 • Учень / учениця з’ясовує і розуміє, що таке знання та вміння;
 • аналізує, чи пов’язані знання та вміння між собою;
 • визначає взаємозв’язок між знаннями та вміннями;
 • розуміє, які знання та вміння потрібні для того, щоб стати успішними в майбутньому;
 • визначає свої вміння;
 • знає, як розвивати свої вміння ;
 • розуміє важливість знань і вмінь для реалізації свого майбутнього та розвитку України.

Матеріали та обладнання

 • Підручник “Здоров’я, безпека та добробут” 5 клас (авт. О. Шиян, О. Волощенко, В. Дяків, О. Козак, А. Седоченко);
 • Про підручник

Методичні рекомендації

Відповідно до модельної навчальної програми, на викладання інтегрованого курсу “Здоров’я, безпека та добробут” у 5 класі адміністрація школи може відводити від 1 до 3 годин на тиждень.

Ці матеріали є онлайн-підтримкою підручника й можуть бути використані як додаткові для урізноманітнення форм, методів і прийомів роботи на уроці відповідно до ресурсного забезпечення, рівня підготовки педагога та можливостей і підготовки учнів.

Ураховуючи педагогічну свободу вчителя щодо вибору форм, методів і прийомів та їх використання на уроці, матеріали можна використовувати за принципом конструктора. Тобто, зважаючи на зміст параграфа підручника, його наповненості, кількості годин, які виділено, учитель може використовувати будь-яку вправу автономно або як компонент для ефективної реалізації змісту параграфа.

ХІД УРОКУ

Крок 1. Актуалізація опорних знань

1

Пригадуємо та обговорюємо

Перевіримо домашню роботу (завдання 12 на с. 17 підручника; робота у групі).

Діти зачитують свої есе, розповідають, чому обрали саме таке прислів’я, а також обговорюють у групах, чи потрібно вчитися впродовж життя і чому.

 • Чи згодні ви, що вчитися все життя потрібно тому, що знання застарівають? Дайте аргументовану відповідь.

2

Хвилинка безпеки

І знову хвилинка безпеки — традиція, яку ми започаткували на минулому уроці. Ставтеся до неї серйозно, адже ми маємо вберегти своє життя і здоров’я від небезпек, які, на жаль, можуть на нас очікувати у воєнний та післявоєнний час, та не наражати на небезпеку тих, хто поруч із нами.

Уявіть, що біля свого будинку ви побачили непрозорий пакет, та ще й доволі великий і об’ємний. Як ви діятимете?

Перевірити правильність ваших міркувань допоможе онлайн-завдання “Невідома знахідка”. Визначте, які дії в цій ситуації правильні, а які — неправильні.

 • А тепер подивіться відео, і тоді точно не розгубитеся в такій ситуації.

Як поводитись при виявленні невідомих предметів

 • Чим ситуація у відео відрізняється від тієї, яку ви аналізували до цього? Яка різниця має бути у діях?
 • Що найперше треба зробити, якщо ви знайшли невідомий предмет у людному місці? Чому саме так треба діяти?

Крок 2. Робота з теми уроку

1. З’ясуємо, чи є слова “знання” і “вміння” синонімами

1

Подвійний асоціативний кущ

Варіант 1

Об’єднайтеся у дві команди. Команда 1 дає визначення та складає асоціативний кущ до слова “знання”, команда 2 робить те саме зі словом “вміння”. Потім об’єднайте свої роботи і зробіть висновки, що таке знання, а що — вміння.

Варіант 2

Скористайтеся (файлом для редагування “Знання — вміння”): заповніть порівняльну таблицю та визначте, що спільного і відмінного у знань та вмінь. Дайте визначення цим двом поняттям. Таку роботу можна здійснювати як в команді, так й індивідуально.

ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ
 • Прочитайте визначення з “довідничка” та порівняйте їх із власними.

Довідничок

 • Яку пізнавальну діяльність ви виконуєте найчастіше (читаєте, слухаєте, спостерігаєте тощо)? Наведіть приклади.
 • Чи можливо здобути знання без пізнавальної діяльності? А без отримання інформації? Чому?
 • З яких джерел ви найчастіше отримуєте інформацію? Які з них надійні, а які треба ретельно перевіряти? Як ви це визначаєте? Як саме ви перевіряєте інформацію?
 • Чому потрібно шукати інформацію лише в надійних та перевірених джерелах?
 • Чи можливо сформувати вміння без знань? Чому?
 • Чи залежать ваші вміння від знань, які ви отримуєте? Як саме?
 • Як знання, здобуті у школі, впливають на ваші вміння? Наведіть приклад.

2

Робота з підручником

Прочитайте текст на с. 18 підручника та поміркуйте, що нового ви дізналися.

 • Можливо, текст дав змогу подивитися інакше на те, що ви вже знали? Як саме?
 • Чи важливо, на вашу думку, використовувати здобуті знання та вміння у повсякденному житті? Чому? Наведіть приклади.
 • Але чи одразу вдається успішно застосувати здобуті знання?

3

Зупинка-перевірка

Виконайте завдання 1 на с. 5 зошита.

2. Взаємопов’язаність знань та вмінь

1

Міркування без початку

Ми звикли до того, що нас запитують, а ми відповідаємо. А зараз усе буде навпаки. Виконайте завдання 1 на с. 18 підручника: прочитайте відповіді-розмірковування і визначте, якими були запитання.

 • Як гадаєте, хто і коли може ставити такі запитання? А які ще запитання можна поставити?
 • Які знання та вміння, отримані в початковій школі, ви використовуєте у своїй повсякденній діяльності?
 • Чого ви хочете навчитись у 5 класі? Навіщо? Що для цього вам потрібно робити?
 • Чи можна отримати знання та вміння без праці? Чому?

2

Практичні вміння

Подивіться мультфільм про креативних панд.

 • Доведіть, що вони справді хочуть вчасно потрапити до школи.
 • Які вміння проявила панда Бо у мультфільмі? А як би ви вчинили на місці панди Бо?
 • Які нові знання здобули герої мультфільму?
 • Чого вчить нас цей мультфільм?
 • Чого ще вчили вас персонажі мультиків, книжок, фільмів? Розкажіть.
 • Який висновок можна зробити з цього мультфільму?

Варіант висновку

3

Дорогий удар

Виконайте завдання 2 на с. 19 підручника.

Обговоріть зміст притчі з однокласником / однокласницею. Дайте відповіді на запитання.

 • Що спільного між притчею і мультфільмом, який ви переглядали?
 • За що насправді заплатив фермер?
 • На вашу думку, вміння чи знання зараз коштують найдорожче?
 • Чи може той, хто знає, навчити іншого?
 • Чим дії людини, яка лише вміє, відрізняються від дій людини, яка і вміє, і знає, чому саме так треба діяти?

Крок 3. Узагальнення

1. Майбутня професія та наші знання і вміння

1

Презентація майбутнього

Кожен у майбутньому хоче здобути гідну професію. То чи подобається вам вже якась професія? Яка саме? Чому вона вам подобається?

Презентуйте себе у майбутній професії, тобто розкажіть про себе так, ніби ви вже працюєте за омріяною спеціальністю. Головний акцент зробіть на тому, які знання і вміння допомогли та допомагають вам досягти успіху. Презентувати роботу можна у формі малюнка, схеми, інфографіки або усної розповіді.

 • Які саме якості допоможуть вам у майбутньому здобути цю професію? Чому саме ці?
 • Над чим вам потрібно працювати, щоб стати такими, якими ви себе уявили?
 • Які професії актуальні сьогодні? А чи знаєте ви, які будуть актуальними завтра? Як можна це спрогнозувати?

2

Вчимося на думках інших

Виконайте завдання 3 на с. 20 підручника та завдання 2 на с. 5 зошита.

 • Як гадаєте, чи вдасться дітям здійснити свої мрії? Чому?
 • Можливо, омріяна професія когось із дітей збігається з вашою? Якщо так, що б ви додали до написаного?
 • Заповніть таблицю за зразком у підручнику.
 • Яку графу було важче заповнювати: “знання” чи “уміння”?
 • Чи знаєте ви, ким мріяли бути ваші батьки у дитинстві? А ким стали?

3

Моє майбутнє

Виконайте завдання 3 на с. 5 зошита.

 • Яка професія вам подобається найбільше? Визначте, які знання та вміння потрібні відповідним фахівцям. Результати подайте у таблиці.
 • Зафарбуйте комірки, де зазначені знання та вміння, які у вас вже є. Чи багато таких комірок? Про що це говорить?

4

Ярмарок знань і вмінь

 • Як ви вважаєте, чи можна знання або вміння купити на ярмарку? Чи будуть вони у такому випадку якісними? Чому?
 • Візьміть два аркуші паперу. На першому напишіть “Ділюся знаннями та вміннями”, на другому — “Хочу придбати (здобути) знання та вміння”. На першому аркуші напишіть, якими знаннями та вміннями ви б хотіли поділитися з іншими. На другому аркуші зазначте ті знання та вміння, які ви б хотіли “придбати” (здобути). А тепер порівняйте написане на аркушах.
 • Що складніше: ділитися знаннями чи здобувати їх?
 • Які кроки вам потрібно зробити, щоб “придбати” потрібні знання та вміння? Хто може в цьому допомогти?
 • Які ваші головні джерела знань та вмінь?
 • Чи справді “придбати” знання можна просто сплативши гроші? Як насправді це можливо зробити? Чим така покупка відрізняється від звичайної покупки в магазині?
 • Як ви вважаєте, чи потрібно ділитися з іншими своїми знаннями та вміннями?

2. Розвиваємо вміння

1

Нові терміни

Отже, на “ярмарку” побували, знання та вміння, які треба здобути, визначили. Тепер будемо міркувати як їх розвивати. Чи відомі вам такі терміни, як “тверді” та “м’які” навички? З’ясуймо, що це за навички, виконавши завдання 4 на с. 21 підручника.

 • Чому, на вашу думку, ці вміння мають такі назви?
 • Які з цих вмінь є важливими для вашої майбутньої професії?
 • Які вміння ви отримуєте на уроках окремих курсів? А які — на всіх уроках та у повсякденному житті?

2

Від теорії до практики

Виконайте завдання 5 на с. 22 підручника та завдання 4 на с. 5 зошита.

 • Чи всі вміння ви врахували?
 • Яких навичок вам потрібно більше: “м’яких” чи “твердих”?

3

Як треба діяти, щоб розвивати свої вміння?

Разом проведіть дослідження та за його підсумками створіть пам’ятку про те, як потрібно розвивати свої вміння.

Варіант 1

Порадьтеся з однокласниками і створіть хмару слів — назв, вмінь та якостей. Пишіть слова буквами різного розміру: що важливіше вміння чи якість, то більший “шрифт”.

Варіант 2

Визначте, як розвивати свої вміння, за допомогою опитувальника в Google Forms.

ЗАВАНТАЖИТИ GOOGLE-ФОРМУ

Варіант 3

Створіть хмару слів в онлайн-сервісі menti.com (див. інструкцію “Робота на платформі «Menti.com»”).

ЗАВАНТАЖИТИ ІНСТРУКЦІЮ

Виділіть у хмарах головне, додайте трохи креативу та складіть пам’ятку.

Перевірте себе

Крок 4. Рефлексія

 

Сьогодні ми опрацювали дуже важливу для кожного з вас тему. Зуміли зазирнути у майбутнє і намагалися зрозуміти, як досягти того, чого ви прагнете. Адже по-справжньому щаслива та людина, яка працює за покликом серця. Ваше майбутнє — у ваших руках, і усі ваші знання та вміння допоможуть вам стати тими, ким ви себе сьогодні уявили.

На шляху до досягнення цілей траплятимуться перепони. Їх можна умовно розділити на зовнішні та внутрішні. Причому набагато легше впоратися з зовнішніми труднощами чи перешкодами, ніж із внутрішніми — невпевненістю в собі, страхом, “я не можу”, “я не впораюсь”… Пропоную вам просто зараз здолати деякі внутрішні обмеження.

1

Програмуємо себе на успіх

 • Запишіть на аркуші 5 разів фразу “Я не можу…”, залишивши трохи місця, щоб її завершити.
 • Допишіть фразу: що ви НЕ можете зробити (робити)?
 • В усіх реченнях закресліть слово “можу”, а замість нього напишіть “хочу”. Що вийшло? Прочитайте всі фрази з новими словами.
 • Закресліть частку “не”. Прочитайте, що у вас вийшло. Зробіть наголос на слові “хочу”.
 • Допишіть після слова “хочу” словосполучення “І ЛЕГКО МОЖУ”. Разом у вас вийде “Я хочу і легко можу…”, а далі за вашим текстом.

Тепер зачитайте свої нові фрази вголос.

“Програмуйте” себе на успіх, але пам’ятайте, що і поразка може бути першим стимулюючим кроком до нього.

2

Творче завдання

Напишіть есе на тему “Чи вплинуть мої знання та вміння на моє майбутнє”.

3

Квітка побажань

Вчитель тримає в руках квітку.

Квітка в моїх руках — не випадково. Одному з вас я подарую цю квітку і висловлю побажання. Я дарую тобі цю квітку побажань для того, щоб твій настрій був чудовим / здійснилася твоя мрія стати льотчиком / на іспиті з англійської в тебе все вийшло.

Той, хто отримує квітку, передає її наступній дитині, теж висловлюючи побажання.

Крок 5. Домашнє завдання

 

Виконайте завдання 6-7 на с. 22 підручника (див. роздруківку “Портфоліо”).

ЗАВАНТАЖИТИ РОЗДРУКІВКУ


У конспекті параграфа використано матеріали Валентини Корнелюк